Home Eesti elu KAITSELIIT TULEB APPI I Kaitseliit aitab politsei- ja piirivalveametil valvata Eesti riigipiiri
KAITSELIIT TULEB APPI I Kaitseliit aitab politsei- ja piirivalveametil valvata Eesti riigipiiri

KAITSELIIT TULEB APPI I Kaitseliit aitab politsei- ja piirivalveametil valvata Eesti riigipiiri

Valitsus andis erakorralisel istungil siseministeeriumile loa kaasata Eesti riigipiiri kontrollimiseks eriolukorra ajal kaitseliitu. Oma nõusoleku selleks on kaitseliidu kõrval andnud ka kaitseministeerium ja vabariigi president. Ühes ööpäevas võib kaasata kuni 150 kaitseliidu liiget. Kaitseliitu võib kaasa selle ülesande täitmiseks kuni 30 päevaks.

Alates tänasest taastas Eesti ajutiselt piirikontrolli ka Euroopa Liidu sisepiiridel, selleks et tõkestada koroonaviiruse laiemat levikut. Piirikontroll on taastatud Eesti Vabariigi ja Läti Vabariigi riigipiiridel ning sadamates ja lennujaamades Eestisse sisenevatele inimestele. Riigipiiri valvamise taaskehtestamise ajal ei ole lubatud riigipiiri ületamine piiripunktide vahelisel alal.

Siseministeeriumil ja tema valitsemisala asutustel ei ole võimalik töö ümberkorraldamisel katta kogu vajadust piirikontrolli- ja valve teostamiseks. Täiendavat mehitatust on vaja, et tõkestada määratud sulgemispunktides läbipääs ja tagada avalik kord läbipääsuks avatud piiripunktides.

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *