Avaleht Ukraina rahva toetuseks Konarlikust algusest südamliku sõpruseni: Ukraina noorte laagrisuvi
Konarlikust algusest südamliku sõpruseni: Ukraina noorte laagrisuvi

Konarlikust algusest südamliku sõpruseni: Ukraina noorte laagrisuvi

Kolmsada Ukraina last ja noort said Punase Risti viiepäevastes suvelaagrites vaimset turgutust ja sõlmisid sõprussuhteid, mis aitavad sügisele vastu minna.

“„Laagrisse saabumisel võõristati üksteist, ühtset gruppi kohe ei tekkinud. Nägime alguses vaeva, et lapsed õpiksid mina-sõnumitega väljendama, mis neile meeldib ja sobib ning mis mitte. Iga päevaga aga muutus omavaheline suhtlemine paremaks. Teele mineku eel vahetati kontakte ja lahku mindi kallistusega,“” kirjeldas laagrijuht, MTÜ KoosOn tegevjuht ja Punase Risti vabatahtlik Palbo Vernik ning lisas, et siin on mõtlemisainet koolidele: Ukraina lastele ja noortele võiks luua koolipäeva järel ühise ajaveetmise võimalusi.

Laagrites oli tegevusi omajagu. Ujudes ja matkates nauditi Lõuna-Eesti suve, kuid ka õpiti, näiteks esmaabi. Oluline siht oli toetada vaimset tervist. „
“Väga hästi töötas maalimine, seda nii paberile kui ka kividele. Kividele soovitasime joonistada kõik kehvad tunded ja hirmud ning seejärel viskasime need minema sooviga, et kaugele kaoks ka kogu halb,“” rääkis Vernik ja nentis, et laste sees on omajagu valu ja viha harjumuspärase elu kaotamise pärast. „”Neilt on võetud lapsepõlv, see muretu aeg. Oli hetki, mis jäid eriti hinge: jalutasin koos kümneaastase tüdrukuga mööda põllust, kus parasjagu tehti heina. See lõhn viis ta tagasi Ukrainasse, sealsetesse suvedesse vanaisa juures. Valu temas oli tuntav, nähtav ning puudutas sügavalt mindki.“ Ka laste joonistused liigutasid laagrijuhte mõnigi kord lausa pisarateni.”

Kolmesaja Ukraina lapse ja noore kõrval osalesid mitmetes laagrites Eesti lapsed, kokku 90. „”Tuleb tunnistada, et keelemure on jätkuvalt tõsine: ukrainlaste eesti keele oskus on vähene ja nõnda kontaktide loomine siinsete lastega keeruline. Mida päev edasi, said räägitud ka pikemad jutud, kuid näiteks esmaabiõppesse tuli põimida venekeelseid sõnu,– vastasel juhul oleksid teadmised-oskused omandamata jäänud,“” märkis Vernik.

Kokkuvõttes läks laagrisuvi igati korda, kuid tarvidus taolisi ettevõtmisi jätkata on selge. Lahendusi ja võimalusi jätkamiseks Punane Rist praegu otsibki.

  • Punase Risti viie- ja kolmepäevastes laagrites on alates 2022. aasta maist osalenud kokku enam kui 1350 last ja noort.