1. Avaleht
  2. Kunst
  3. Kunstnik Raoul Kurvitza välkseminar “Momentum” tõotab põnevaid teemakäsitlusi
Kunstnik Raoul Kurvitza välkseminar “Momentum” tõotab põnevaid teemakäsitlusi

Kunstnik Raoul Kurvitza välkseminar “Momentum” tõotab põnevaid teemakäsitlusi

Raoul Kurvitz Foto:Meelis Tammemägi
Raoul Kurvitz
Foto:Meelis Tammemägi

Sel reedel, 14. oktoobril kell 19 toimub Fahle Galeriis Raoul Kurvitza kolmeosalise, ulatuslikumat sorti projekti “Momentum“ raames välkseminar, kus esinevad oma erialade tippspetsialistid: fiskaal- ehk rahanduslikel teemadel raamatu „Majanduslik inimene ja poliitiline loom“ autor Hardo Pajula, globaalpoliitilistel teemadel silmapaistev Eesti diplomaat, endine Eesti suursaadik ja kaitsenõunik erinevais riikides, praegune Eesti Kaitseuuringute Keskuse üks juhtivaid teadureid Kalev Stoicescu; epistemoloogilise ehk tunnetus-teoreetilise kontseptsiooni avab (via Skype) Eesti juhtivaid filosoofe Margus Ott.

Raoul Kurvitz teeb seminari lõpetuseks lühikokkuvõtte oma projekti ning selle avaepisoodi, näitus „Momentum I“ teoste tagamaadest. Teosed, valdavalt maalid, on seminari algusest kuni 21. oktoobrini avalikuks vaatamiseks „Fahle“ galeriis väljas. Näidatakse ka videodokumentatsiooni näituse avamisel toimunud performance´ist. Sügise jooksul lisanduvad episoodid „Momentum II“ ja „Momentum III“, selleks jälgige teadaandeid.  Muuhulgas on kunstnik Raoul Kurvitz alates 2015. aastast TTÜ Arhitektuuri- ja Urbanistikainstituudi kunstialade dotsent, õpetades tulevastele arhitektidele  ja ehitusinseneridele kunstiaineid.

Fahle galerist Meelis Tammemägi ütleb, et Raoul Kurvitza näituse, selle taga oleva ulatuslikuma projekti  ja sellest tulenevalt ka vestluse kandev idee on projitseerida kunstniku subjektiivsest siseilmast ja eriomaselt nihestatud käsitlusviisidest väljapoole neid probleeme, mis talle ning tegelikult kogu maailmale käesolevas ajalõikes päris tõsist ja üpriski põhjendatud muret teevad. Lisaks üldisele olukorrale meie ümber kajastuvad seal ka hetked, mil tal kui kunstnikul oli (ja jätkuvalt on) oht füsioloogiliselt  pimedaks jääda ning  teemakohasel olulised, samas täpselt samavõrd ohtlikud füüsikalised valemid.

Seminari lõppedes saab reedel, 14. oktoobril  näha videosid ja jalutada koos kunstnikuga tema maalide eest läbi, küsida küsimusi ja saada selgitusi selle kohta, mis teda nende teoste loomise inspireeris ja millised olid emotsioonid ning tagamaad — seminarile lisanduv  “artist talk” on samas ka “artist walk”.

“Peaasjalikult ingliskeelses kultuuriruumis, tõenäoliselt Lääne maailmas valdavamalt, on juba vähemalt 10 aastat tõusva trendina mõiste “momentum” käibel pea kõigis valdkondades rakendatava metafoorina, mille abil on igati tõhus ja otstarbekohane kirjeldada kõikvõimalikke protsesse ja sündmusi globaalpoliitikast spordini, muu hulgas viiakse läbi ka Momentum-kunstibiennaale,” räägib Raoul Kurvitz ise. “Uurin selle mõiste varal erinevaid ilminguid tänase maailma rahvusvahelises poliitilises olukorras, sõjanduses, rahanduses, psühholoogias ja mujal, mulle iseomasel, nihkesseviidud kombel, ja esitan publikule vaatamiseks seeria uusi vastava mõiste kohaseid maale; episoodides II ja III lisanduvad kaks ulatuslikumat installatsiooniprojekti.”

Samas imestab Raoul Kurvitz, et selline, elementaarse hariduse juurde kuuluv, Newtoni II seadusest lähtuv ning kogu maaailma vähemalt viimase kümnendi jooksul hullutav trendimõiste nagu „Momentum“ on meie kultuuriruumis siiamaani esindatud sedavõrd puudulikult, ning seega kutsubki kunstnik asjaolusid kommenteerima vastavate erialade tippspetsialiste; filosoof Margus Otilt on oodata provokatiivset, võimalik et ka murrangulist keelelist  parandust senisesse vastavasse terminoloogilisse kontseptsiooni.

Head Uudised GoodNews