Home Määratlemata Läänemere riigid otsisid Tallinnas nutikaid võimalusi linnaruumi parendamiseks
Läänemere riigid otsisid Tallinnas nutikaid võimalusi linnaruumi parendamiseks

Läänemere riigid otsisid Tallinnas nutikaid võimalusi linnaruumi parendamiseks

Tallinnas toimunud innovatsiooniseminari käigus otsisid Läänemere-äärsete riikide esindajad nutikaid lahendusi, kuidas linnaruumi atraktiivsemaks ja elanikele mugavamaks muuta ning tõsta elanike aktiivsust linnaruumi parendamisel.
„Linnana on meie eesmärk kodanike heaks tegutseda mitte ainult oma parima äranägemise järgi, vaid kaasata võimalikult palju erinevaid kaasamõtlejaid. Veel parem, kui rahvusvaheline seltskond toob arutellu ka uudset välist vaadet. Linna jaoks on parim tulemus, kui nendest ideedest sünnib konkreetne toode, mida kas linn või ettevõtted saaksid Tallinnas või ka muudes linnades müüa. Tallinna linn on kindlasti valmis arutama edumeelsemate lahenduste elluviimist ja need strateegiasse sisse kirjutama,“ ütles Tallinna ettevõtluse arendamise osakonna juhataja Jaanus Vahesalu.
Tallinna Linnavalitsuse strateegiabüroo juhi Toomas Haidaku sõnul on võimalus ennast digitaalselt identifitseerida Eesti e-teenuste alus ning seetõttu on paljud teenused elanike jaoks juba täna väga mugavad. Haidaku sõnul maadleme aga väljaspool digitaalseid teemasid samalaadsete probleemidega, nagu näiteks linnaelanike vähene kaasatus suurtes magalarajoonides.
„Kui tahame, et Tallinnast saaks kõige mõnusama elukeskkonnaga linn Euroopas, peame juba täna mõtlema sellele, milliseid moodsaid tehnoloogiaid inimeste elukvaliteedi tõstmiseks rakendada ning kuidas kasutada näiteks tehisintellekti linnaplaneerimises. Häkatoni käigus otsiti ka lahendusi, kuidas suurtes magalarajoonides inimesi aktiveerida, et erinevatest initsiatiividest ei võtaks osa vaid väike grupp elanikke. Kõlama jäi märksõna, et lisaks avaliku ja erasektori koostööle on väga oluline roll ka linnakodanikel,“ ütles Teaduspargi Tehnopol äriarendusteenuste juht Anu Puusaag.

Häkatoni käigus töötati välja 7 põnevat ideed ja lahendust:
1. Äratada uuele elule senised ABC-keskused;
2. Linna poolt palgata moderaator, kes oleks vahendajaks kohalike kogukondade ja linna vahel ning vastutaks kohaliku elanikkonna kaasamistegevuste eest;
3. Linnakodanikega koostöös luua igale magalarajoonile oma kindel identiteet vastavate sündmuste ja üritustega ning linnaruumi visuaalse kujundamise abil;
4. Arendada mängupõhine kodanikuplatvorm, kus iga kodanik saab märku anda lahendamist vajavatest probleemidest, et leida neile kiire lahendus, näiteks parandamist vajav pargipink, kahtlane tegevus mahajäetud hoones vms.
5. Luua digitaalne infoplatvorm ja infokataloog korteriühistute esimeestele;
6. Välja töötada inimeste ning liikluse monitoorimise lahendus, mis kasutab ka tehisintellekti ja masinõpet ning aitab ära hoida ummikute tekkimist. Lahendust saaks kasutada ka sadamas kruiisituristide liikumise planeerimisel, seega oleks see vahend linnale nii linnaplaneerimises kui turismikorralduses.
7. Võtta kasutusele kodanikuplatvorm, kuhu on lisatud sotsiaalne kiht ja kuhu raporteeritakse linna puudutavaid probleeme ja teemasid.
Teaduspargi Tehnopol poolt läbiviidud innovatsiooniseminaril osales üle 100 poliitikakujundaja, MTÜ esindaja, kohaliku omavalitsuse töötaja ja innovatsioonispetsialisti erinevatest Läänemere-äärsetest riikidest. Seminar toimus Tallinna Linnavalitsuse ja Aalto Ülikooli tellimusel ning projekti Smart-Up BSR raames.