1. Avaleht
 2. Ukraina rahva toetuseks
 3. OSCE Parlamentaarse Assamblee aastaistungi fookuses on Ukraina toetamine
OSCE Parlamentaarse Assamblee aastaistungi fookuses on Ukraina toetamine

OSCE Parlamentaarse Assamblee aastaistungi fookuses on Ukraina toetamine

Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni (OSCE) Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni juht Mati Raidma rõhutas Rumeenias toimuval assamblee aastaistungil riikide koostöö ja Ukraina toetamise olulisust.

„Venemaa on toime pannud ränki rahvusvahelise õiguse rikkumisi. OSCE Parlamentaarne Assamblee kaitseb demokraatlikke väärtusi ning toetab vaba ja reeglitel põhinevat maailmakorda. Ukraina on osa OSCE perekonnast ja me ei jäta teda maha. Oleme jätkuvalt valmis Ukrainat kõigiti toetama ja meie ühiste väärtuste eest seisma,“ sõnas Raidma.

OSCE Parlamentaarne Assamblee kaitseb demokraatlikke väärtusi ning toetab vaba ja reeglitel põhinevat maailmakorda – Ukraina on osa OSCE perekonnast ja me ei jäta teda maha.

Assamblee inimõiguste ja humanitaarküsimuste komitee liige Heljo Pikhof rõhutas Ukraina laste küüditamise hukkamõistmise olulisust. „Laste vastu suunatud inimõiguste rikkumised tuleb hukka mõista ning lapsed viivitamata vabastada ja koju tagasi lubada. Venemaa tuleb vastutusele võtta kõigi korda saadetud inimsusevastaste kuritegude eest,“ toonitas ta.

OSCE PA jätkab Ukraina vankumatut toetamist ja nii on laupäevast kolmapäevani Bukarestis toimuva aastaistungi fookuses Ukraina jätkuv poliitiline toetamine. Samuti keskendub OSCE PA üha enam Lähis-Ida kriisile, kaasates assambleele Iisraeli esindajaid ja Vahemere riike. Esimest korda keskendub üks OSCE plenaaristung täielikult Lähis-Idale.

Samuti on päevakorras:

 • Tehisintellektiga seotud julgeolekualased väljakutsed
 • Valeinfo ja propaganda
 • Kliimamuutused ja veenappus
 • Sünteetiliste opioidide levikuga võitlemine
 • Antisemitism
 • Korruptsioon
 • Ränne
 • Inimkaubandus
 • Keskkonnakaitse kriisikollete

OSCE Parlamentaarse Assamblee eesmärk on rohkem kaasata liikmesriike Euroopa poliitika- ja julgeolekuküsimuste lahendamisse, tõhustada tsiviilkontrolli sõjaliste küsimuste üle ning suurendada parlamendisaadikute vastutust ja mõjujõudu.

Head Uudised GoodNews