Avaleht Tunnustus PÜHENDUNUD TÖÖ EEST I Tallinn autasustab raemedaliga Kaarin Reinsalu
PÜHENDUNUD TÖÖ EEST I Tallinn autasustab raemedaliga Kaarin Reinsalu

PÜHENDUNUD TÖÖ EEST I Tallinn autasustab raemedaliga Kaarin Reinsalu

Tallinna linnavõim otsustas tunnustada raemedaliga Tallinna linnakantselei linna õigusteenistuse õigusloome ja eelnõude osakonna istungibüroo juhtivspetsialisti Kaarin Reinsalu kauaaegse pühendunud töö eest, vahendas Pealinn.

Kaarin Reinsalu on Tallinna linna organisatsioonis töötanud 40 aastat ning läbi aastakümnete kujundanud linnavalitsuse istungite ettevalmistamise protsesse. Kaarini ülesanne on olnud ette valmistada linnavalitsuse istungite pidamist ning korraldada istungite läbiviimist. Ta on iga nädal hoolitsenud selle eest, et linnavalitsuse istungi päevakorraprojekt oleks korrektne ja päevakorras olevad eelnõud nõuetekohaselt vormistatud. Kaarin on oma tööd teinud ääretu pühendumuse ja professionaalsusega, märkis Tallinna linnavõim.

Tänu Kaarinile on linnavõim saanud olla kindel, et linnavalitsuse istungid saavad korrektselt korraldatud ning eelnõud vormistatud, vastu võetud õigusaktid õigel ajal avalikustatud ja adressaatidele kätte toimetatud. Ta on kandnud linnavalitsuse istungite korraldamise praktikas järjepidevust ning jaganud oma teadmisi ja kogemusi uue põlvkonnaga. Kaarini aastatepikkune pühendunud, korrektne ja täpne töö on olnud linna organisatsiooni jaoks hindamatu väärtusega.

Kaarin saab sel aastal tunnustusmärgi 40-aastase töötamise eest linna organisatsioonis. Raemedal antakse üle koos kauaaegse teenistuja tunnustusega.