1. Avaleht
  2. Ukraina rahva toetuseks
  3. Riigikogu 95 liiget esitasid avalduse eelnõu Ukraina NATO-liikmesuse toetuseks
Riigikogu 95 liiget esitasid avalduse eelnõu Ukraina NATO-liikmesuse toetuseks

Riigikogu 95 liiget esitasid avalduse eelnõu Ukraina NATO-liikmesuse toetuseks

Riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson andis täna 95 saadiku nimel parlamendi menetlusse avalduse eelnõu toetamaks Ukraina soovi liituda NATOga, mis on ainus tee reeglitel põhineva maailmakorra, kestliku rahu ja Euroopa demokraatlike riikide julgeoleku tagamiseks.

Riigikogu väljendab eelnõus otsustavat tahet kindlustada Euroopas riikide suveräänsust ja territoriaalset terviklikkust ja saavutada püsiv rahu ning avaldab veendumust, et mõjusfääride poliitika Euroopas on jätkuvalt ohuks kontinendi julgeolekule. Eelnõu kohaselt lähtub Riigikogu NATO liikmesriikide 2008. aastal Bukaresti tippkohtumisel seatud eesmärgist, et Ukraina liitub alliansiga, ning arvestab Ukraina valitsuse eelmisel aastal esitatud NATOga liitumise avaldust.

Ukraina esitas ametlikult NATOga liitumise avalduse mullu 30. septembril. Eelnõu seletuskirja kohaselt on Eesti koos teiste Balti riikidega väljendanud alati Ukrainale NATOga liitumiseks toetust ning peab vajalikuks eelseisval, 11.–12. juulil Vilniuses toimuval NATO tippkohtumisel Ukrainale organisatsiooniga liitumiseks konkreetsete sammude kavandamist.

Eelnõus rõhutab Riigikogu vajadust otsustavalt tugevdada Euro-Atlandi vabade ja demokraatlike riikide julgeolekut hästi teeninud julgeolekuarhitektuuri ning avaldab toetust vabaduse eest võitlevale Ukraina rahvale. Samuti tunnistab Riigikogu eelnõu kohaselt tõsiasja, et Ukraina võit agressioonisõda pidava Venemaa Föderatsiooni üle ja sellele järgnev Ukraina liitumine NATOga on ainus tee reeglitel põhineva maailmakorra, kestliku rahu ja Euroopa demokraatlike riikide julgeoleku tagamiseks.

Avalduse eelnõu kohaselt peab Riigikogu möödapääsmatult vajalikuks sõnastada Vilniuse tippkohtumisel Ukraina kiireks NATOga integreerumiseks vajalikud konkreetsed ja ühemõttelised sammud ning anda Ukrainale alliansiga liitumise kutse.

Riigikogu väliskomisjon arutab täna esitatud avalduse eelnõu täiskogu ette arutlusele ja hääletusele saatmist oma neljapäevasel istungil.

Riigikogu on alates eelmise aasta algusest teinud Venemaa tegevuse hukkamõistmiseks ja Ukrainale toetuse avaldamiseks viis avaldust ja ühe pöördumise. Viimati võttis Riigikogu 22. veebruaril vastu 94 saadiku esitatud avalduse, et märkida aasta möödumist Venemaa Föderatsiooni täiemahulise sõjalise agressiooni algusest Ukrainas ning avaldada austust ennastsalgavat võitlust pidavale Ukraina kangelaslikule rahvale.

Head Uudised GoodNews