Home Tunnustus Tallinn asutab Raestipendiumi
Tallinn asutab Raestipendiumi

Tallinn asutab Raestipendiumi

Tallinna linnavalitsus otsustas tänasel istungil asutada Tallinna linna Raestipendiumi, mille eesmärk on toetada ja tunnustada teadus- ja õppetöös edukaid magistrante ja doktorante, kelle uurimistöö seondub Tallinna linna tegevusvaldkondadega, on linnaelu korraldamise seisukohast rakendusliku väärtusega ning aitab kaasa mõne linna ees seisva küsimuse lahendamisele.

Abilinnapea Aivar Riisalu märkis, et praegu on seoses Tallinnal koostööga kõrgkoolidega üheksa erineva nimetusega stipendiumi. „Kui siiani maksis Tallinna linn üliõpilastele mitut eri nimega stipendiumi, siis nüüdsest liidetakse kõik senised stipendiumid, välja arvatud Anton Uessoni stipendium ja Tallinna IT-stipendium, ühtseks Raestipendiumiks. See ümberkorraldus lihtsustab Tallinna linna stipendiumisüsteemi ning võimaldab ülikoolide ja rakenduskõrgkoolide üliõpilasi ja õppejõude Tallinna linna makstavast stipendiumist paremini teavitada,“ nentis Riisalu. „Ühtlasi jätkatakse uue stipendiumi loomisega suundumust, kus stipendiumiga tunnustatavatelt uurimistöödelt eeldatakse suuremat seotust Tallinna kui kohaliku omavalitsuse praktiliste vajadustega. See suundumus peaks soodustama ka õppurite ja nende juhendajate koostööd Tallinna linna asutustega näiteks uurimisteema valiku, info saamise või kaasjuhendamisega seoses.“

Anton Uessoni stipendiumi ja Tallinna IT-stipendiumi välja andmised toimuvad jätkuvalt eraldi, kuna need on kitsalt erialaspetsiifilised ja seetõttu nende väljaandmise protseduur erineb mõnevõrra Raestipendiumi väljaandmise protseduurist.

Raestipendium erineb märkimisväärselt varasemast stipendiumisüsteemist. Kui seni maksti stipendiume vaid Tallinnas asuvate ülikoolide ja rakenduskõrgkoolide õppuritele, siis nüüdsest võib kandidaatideks esitada ka nende Tartus asuvate ülikoolide üliõpilasi, kellega Tallinna linnal on sõlmitud koostööleping. Kui seni sai stipendiumi taotleda üliõpilane ise, siis nüüd saavad Raestipendiumi kandidaadi esitada vaid üliõpilase juhendaja, ülikooli struktuuriüksus või Tallinna asutuse teenistuja, kelle konsulteerimisel või kaasjuhendamisel üliõpilane oma uurimistöö kirjutab. Üliõpilane ise stipendiumi taotleda ei saa. Kui seni valiti stipendiaadid välja stipendiumikomisjonis, mille kutsus kokku ülikool või rakenduskõrgkool ning kuhu kuulus ka vähemalt üks linna esindaja, siis Raestipendiumi statuudi alusel valib stipendiaadid välja Tallinna Linnavalitsuse õppe- ja teaduskoostöö komisjon.

Stipendiumi rahastab Tallinna linn, fondi suurus on 45 000 eurot aastas. Stipendiumi kandidaadiks võib esitada ainult magistri- ja doktoriõppe üliõpilasi.