1. Avaleht
  2. Kultuur
  3. Teater
  4. TEATRI TOETUS I Suurenes era- ja munitsipaaletendusasutuste tegevustoetus
TEATRI TOETUS I Suurenes era- ja munitsipaaletendusasutuste tegevustoetus

TEATRI TOETUS I Suurenes era- ja munitsipaaletendusasutuste tegevustoetus

Sel aastal suurenes era- ja munitsipaaletendusasutuste tegevustoetus, et säilitada Eesti teatripildi mitmekesisust. Lisaks eraldab kultuuriministeerium erandkorras vahendeid, et pehmendada üleminekut uuele rahastussüsteemile ja tagada teatrite rahastuskindlus ja jätkusuutlikus.

“Uue etendusasutuste seadusega muutsime teatrite rahastust selgemaks ja läbipaistvamaks. Tänu uuele süsteemile saavad mitmed era- ja munitsipaalteatrid märkimisväärselt rohkem toetust kui eelmisel aastal. Samas tähendasid uued hindamiskriteeriumid mõnele teatrile tegevustoetuse langust. Selleks, et uuele rahastussüsteemile üleminek kulgeks ladusamalt, kasutame sel aastal ühekordselt etenduskunstide eriprojektide ja ministeeriumi täiendavaid vahendeid, et ühegi teatri toetus võrreldes eelmise aastaga ei langeks,” ütles kultuuriminister Piret Hartman. 

“Pikema stabiilsuse teatrite rahastamises tagab edaspidi see, et plaanime hakata rahastamisotsuseid tegema kolmeks aastaks. Lisaks toimub järgmine taotlusvoor 2023. aastal varem, kui talvel, et etendusasutustel oleks võimalik muudatusi pikemalt ette planeerida,” lisas Hartman.

Era- ja munitsipaalteatrite taotlusvooru “Munitsipaaletendusasutuste, sihtasutusena tegutsevate munitsipaaletendusasutuste ja eraetendusasutuste tegevustoetus” vooru maht suurenes sel aastal 544 696 euro võrra ligi 3,72 miljonini. Lisaks eraldab kultuuriministeerium erandkorras 850 000 eurot, et pehmendada üleminekut uuele rahastussüsteemile.

  • Taotlusvooru “Munitsipaaletendusasutuste, sihtasutusena tegutsevate munitsipaaletendusasutuste ja eraetendusasutuste tegevustoetus” eesmärk etendusasutuste toetamisel on eesti rahvuskultuuri edendamine, etenduskunsti valdkondliku mitmekesisuse ja piirkondliku kättesaadavuse tagamine.
  • Lisainfot vooru kohta leiab Kultuuriministeeriumi kodulehelt.
Head Uudised GoodNews