Avaleht Loodus Tuhanded inimesed on juba hääletanud kodumetsade kaitseks riigi eest
Tuhanded inimesed on juba hääletanud kodumetsade kaitseks riigi eest

Tuhanded inimesed on juba hääletanud kodumetsade kaitseks riigi eest

Rahvaalgatust kodumetsade kaitseks ja uuendusraiete vastu saab allkirjastada veel kaks päeva ehk laupäeva hilisõhtuni – reedehommikuse seisuga on selle allkirjastanud ca 3500 inimest.

Foto: Shutterstock.com

“Nii-öelda metsade uuendamine, mis kohalikke kõige enam häirib, on tegelikult hellitussõna lageraiete õigustamiseks. Lageraie on puistu täielik eemaldamine ja ökosüsteemi olulise osa täielik katkestamine,” ütles algatuse üks initsiaatoreid Jaak Rand.

Riigikogu saab rahvaalgatuse koostajatelt kogutud hääled teisipäeval 26. aprilli hommikul. Rahvaalgatusele allakirjutanud nõuavad Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) jätkusuutmatu metsade majandamise lõpetamist, kodumetsade, looduskaitse- ja hoiualade peamiselt püsimetsana majandamist ning pesitsusrahu võimaldamist kõigis metsades.

Üle Eesti valitseb laiapinnaline erimeelsus ja põhjendamatu pinge riigimetsade haldaja RMK ja riigimetsade läheduses elavate ja riigimetsi kasutavate Eesti kodanike vahel.

Foto: Shutterstock.com

RMK-lt ootab kogukond riigimetsade hoidmist ja kaitset. Kodumetsade või asula lähedaste metsade hooldamise ja majandamise kohta tehakse pidevalt ettepanekuid kasutada püsimetsandusvõtteid ja majandada metsi säästlikult. Külades, asulates, linnades, kus inimesed soovivad oma kodumetsi (niinimetatud KAH-alasid) säilitada ja kaitsta, neid ootusi ja ettepanekuid RMK ehk riigimetsa haldaja siiani täitnud ei ole.

Keskkonnaühendused toovad rahvaalgatuses välja RMK metsapoliitika puudused ja esitavad omapoolsed ettepanekud metsade jätkusuutlikuks majandamiseks. Tänane Maa päev on hea aeg lisada oma hääl, et nõuda kogu riigile vajalikku ettevaatust ja lõpetada väärtuslike metsade lagedaks raiumine.

Kuigi RMK ametnikud väidavad, et lageraieid ei saa asendada püsimetsanduse võtetega, ei keela ükski õigusakt RMK-l seda teha. Kohustus metsadest maksimaalselt puitu varuda ei tule seadustest ja määrustest, mille on kehtestanud riik, vaid RMK äriplaanist ja kestvuslepingutest, mille on otsustanud RMK juhatus ja nõukogu. Ärilepingute teenindamine on põhimõtteliselt erinev Eesti elanike huvist saada Eesti metsadest osa tasakaalustatult, seda nii kaitselisel kui ka tervislikel eesmärkidel. Need on inimeste metsad – inimestele väärtuslikud elupaigad – ja neid tuleb hoida.