Home Kultuur Viljandis pandi alus Sihtasutuse Viljandi Muuseum asutamisele 
Viljandis pandi alus Sihtasutuse Viljandi Muuseum asutamisele 

Viljandis pandi alus Sihtasutuse Viljandi Muuseum asutamisele 

Kultuuriminister Piret Hartman ja Viljandi linnapea Madis Timpson allkirjastasid täna, 24. jaanuaril ühiste kavatsuste protokolli, millega hakatakse kavandama Viljandi Muuseumi sihtasutuse asutamist.

„Ühise sihtasutuse loomine aitab kohalikul omavalitsusel ja riigil üheskoos veelgi paremini edendada kohalikku muuseumielu. Viljandi Muuseumi sisulist tööd sihtasutuse asutamine ei mõjuta, kuid annab see-eest paindlikuma ja vabama juhtimismudeli ning võimaldab kaasata muuseumi tegevustesse ja arengutesse vahetumalt kohalikku kogukonda,“ rääkis kultuuriminister Piret Hartman.

Viljandi linnapea Madis Timpsoni sõnul on sihtasutuse loomine õige samm Viljandi Muuseumi edendamiseks. „Eestis on sihtasutuse loomisega mitmeid häid kogemusi ning ma usun, et see laiendab ka Viljandi Muuseumi potentsiaali. Meie muuseum võiks senisest tugevamalt turismikaardile saada ning muutuda atraktiivsemaks ja põnevamaks külastuskohaks nii viljandlastele kui ka turistidele. Usun, et sihtasutuse loomine annab selleks vajaliku tõuke,“ ütles linnapea.

Ühiste kavatsuste protokolliga lepiti kokku, et Sihtasutus Viljandi Muuseum võtab üle praeguse riigiasutuse Viljandi Muuseum ülesanded – ajaloolise Viljandimaa ja kultuuriloolise Mulgimaaga seotud kultuuriväärtusliku materjali kogumise, säilitamise, uurimise ja vahendamise hariduslikel, teaduslikel ja elamuslikel eesmärkidel.

Täpsemate kokkulepete tegemiseks volituste saamiseks moodustab Viljandi linnavalitsus vastava komisjoni. Sihtasutus asutatakse 2023. aasta jooksul.

Kultuuriministeerium on alates 2012. aastast muuseumivõrku korrastanud ning muuseumide juriidilist vormi muutnud, lähtudes seejuures muuseumide eripärast ja kohalikest oludest. Riik on asutanud 13 uut muuseumide sihtasutust, kohalike omavalitsuste juhtida on antud 5 endist riigimuuseumi.