Avaleht Eesti elu OLULINE TEADA I 2022. aasta summa loomeliitu mittekuuluvate loovisikute loometoetuste jaoks on üle 87 000 euro
OLULINE TEADA I 2022. aasta summa loomeliitu mittekuuluvate loovisikute loometoetuste jaoks on üle 87 000 euro

OLULINE TEADA I 2022. aasta summa loomeliitu mittekuuluvate loovisikute loometoetuste jaoks on üle 87 000 euro

Kultuuriministeeriumil on õigus loovisikute ja loomeliitude seaduse (edaspidi LLS) § 19 lõike 7 alusel keelduda loomeliitu mittekuuluva loovisiku loometoetuse taotluse rahuldamisest. Keelduda saab juhul, kui loomeliitudele riigieelarvest eraldatud toetusest reservi jäetud raha on jooksvaks eelarveaastaks lõppenud.

2021. aastal ammendus reserv 15. novembril. Pärast seda kuupäeva taotluse esitanute suhtes tehakse loometoetuste eraldamise keeldumise otsused tuginedes sellele seaduse paragrahvile (seda tingimusel, et loovisik vastab LLS-is toodud tingimustele). LLS § 19 lõike 8 alusel LLS § 19 lõikes 7 nimetatud juhul on vabakutselisel loovisikul, kelle taotluse rahuldamisest keelduti, õigus esitada uus taotlus riigieelarvest järgmise aasta toetuse eraldamisel, kui ta uue taotluse esitamise ajal vastab LLS §-s 16 sätestatud tingimustele. See tähendab, et loovisikul on õigus esitada uus taotlus järgmisel aastal.

Uus võimalus loometoetust taotleda algas 01.01.2022 kell 00:00. Loometoetuste saajate pingerida tekib taotluste esitamise kronoloogilises järjestuses. 2022. aasta summa loomeliitu mittekuuluvate loovisikute loometoetuste jaoks on 87 387,90 eurot, millest saavad loometoetuse 17 loomeliitu mittekuuluvat loovisikut.

2021. aastal andis Kultuuriministeerium loometoetusi 800 loomeliitu mittekuuluvale loovisikule ning loomeliitude kaudu sai loometoetust 1025 loovisikut.