1. Avaleht
 2. Tunnustus
 3. Aasta kodanik on Triinu Ossinovski
Aasta kodanik on Triinu Ossinovski

Aasta kodanik on Triinu Ossinovski

Siseminister Lauri Läänemets andis täna välja aasta kodaniku tiitli ja kodanikupäeva aumärgid. Kodanikupäeva aumärgi said 14 inimest, kes edendavad elu erinevates paikades üle kogu Eesti.

„Tänavune aasta kodanik Triinu Ossinovski on silmapaistev kodanik ja ka selle aasta nägu,“ ütles aasta kodanikku välja kuulutanud siseminister Lauri Läänemets lisades, et lõppevat aastat on varjutanud nende juhtumid, kus heategevuse varjus on heasoovlikke annetusi väärkasutatud. “Sellised juhtumid on ülimalt kahetsusväärsed, sest kahjustavad kodanikuühiskonna mainet ning ühiskonna üleüldist usaldustunnet. Seda enam tahan tunnustada organisatsioone, kes vähenenud usaldusele ja annetustele vaatamata on jätkanud oma aastatepikkust tänuväärset missiooni,” ütles Läänemets.

„Täiemahulise sõja algusest on Triinu Ossinovski juhtimisel laiendanud Mondo oma tegevusi kõikjal Ukrainas ning kordades kasvanud. Mondo on jätkanud nii humanitaarabi osutamise, kvaliteetse hariduse toetamisega, kui ka kodude taastamise ja varjupaikade avamisega. Oktoobris Ukraina siseministriga kohtudes väljendas ta sügavat muret ukrainlaste sõjast räsitud vaimse tervise pärast – nii tegevväelaste ja esmareageeijate, aga ka tavaelanike ning eriti laste puhul. Seda olulisem on tunnustada Mondo vaimsele tervisele suunatud projekte Ukrainas,“ lisas minister.

Täiemahulise sõja algusest on Triinu Ossinovski juhtimisel laiendanud Mondo oma tegevusi kõikjal Ukrainas ning kordades kasvanud. Mondo on jätkanud nii humanitaarabi osutamise, kvaliteetse hariduse toetamisega, kui ka kodude taastamise ja varjupaikade avamisega.

Läänemetsa sõnul näitavad tänavused kodanikupäeva aumärgi saajad kodanikuühiskonda selle mitmekesisuses. „Aumärkidega tunnustame kohaliku elu edendajaid ning neid, kes aitavad inimesi, edendavad elanikkonnakaitset või panustavad oma kodukoha turvatundesse. Võtmesõnaks on empaatia, soov leida eneseteostust läbi teiste heaolu aitamise. Need inimesed on oma empaatiaga eeskujuks meie ühiskonnale, eriti tänastel keerulistel aegadel, sest muude murede kõrvalt võtavad nad aega, et end pühendada vabast tahtest teiste abistamisele. See teebki neist suure algustähega Kodanikud; mitte pelgalt elanikud,“ ütles minister.

Siseminister Lauri Läänemetsa sõnul annab kodanikupäev võimaluse tunnustada inimesi, kes kodanikuühiskonda oma suure panuse annavad. „Tehtud töö märkamine ja selle esiletoomine aitab meil ühtlasi motiveerida ka tuhandeid teisi meie ühiskonna eestvedajaid, sest selliseid algatusi ja inimesi meie riik märkab ja seab eeskujuks,“ lisas Läänemets.

26. novembril tähistatakse Eestis kodanikupäeva. Kodanikupäeval tõstetakse esile tegusate ja ettevõtlike inimeste panust Eesti ühiskonna arengusse.

Kodanikupäeva aumärke antakse sel aastal juba 26. korda. Tänavu esitati aumärgi komisjonile 27 ettepanekut aumärgi andmiseks. Aumärgi saavad inimesed, kes on oma kogukonnas või laiemalt ühiskonnas jätnud olulise jälje, edendades kodanikukasvatust, väärtustades kodanikuteadvust või tehes vabatahtlikku tööd oma kogukonnas. Koos tänaste tunnustuse saajatega on kokku välja antud 451 aumärki. Aasta kodaniku aunimetust anti sel aastal üle 21. korda.

Kodanikupäeva aumärgid 2023:

 1. Andra Liibek – Kodanikualgatuse ja külakogukondade arendamise, edendamise ja elushoidmise eest Rapla maakonnas
 2. Ave Liiv – Aktiivse vabatahtliku tegevuse eest Vähiravifondis “Kingitud Elu” ja MTÜ-s Vaikuse Lapsed
 3. Eha Toomsar – Kodanikuteadvuse silmapaistvalt hea väärtustamise eest pensionäride seas Haapsalu linnas
 4. Eve Breidaks – Aktiivse vabatahtliku tegevuse eest Lõuna prefektuuri abipolitseinikuna ja Eesti Punases Ristis
 5. Eve Orlovski – Pikaajalise tegevuse ja noorte mitmekesise kaasamise eest Kaitseliidus ja Naiskodukaitses
 6. Eve Tobias – Suure panuse eest Eesti elanike teadlikkuse tõstmisel elanikkonnakaitse valdkonnas ja Vääna-Jõesuu külaseltsi aktiivse juhtimise eest
 7. Karin Kruup – Kopli 93 kogukonnakeskuse, sh kogukonnaaia, parandustöökoja ja õppemesila algatamise eest
 8. Karin Leet – Laste lugemisoskuse arendamise ja vaimse tervise toetamise eest Tallinna Keskraamatukogu vabatahtlikuna
 9. Kerte Juhkov – Kogukonnas abivajajate aitamise ja “Headuse nädala” läbiviimise eest
 10. Maarja-Liis Orgmets – Aktiivse tegevuse eest Põhja-Eesti Pimedate Ühingus
 11. Olga Palu – Märkimisväärse vabatahtliku tegevuse eest pensionärina Karksi piirkonna ühistegevuse edendamiseks ja mitmekesistamiseks
 12. Riho Juurik – Saue vabatahtliku tuletõrjeühingu asutamise ja suurepärase eestvedamise eest
 13. Sergei Metlev – Pikaajalise abipolitseinikuna tegutsemise ning ühiskondlikus debatis lõimumise, hariduse, turvalisuse jt teemadel osalemise eest
 14. Siiri Visnapuu – Uute traditsioonide algatamise, kohalike elanike kaasamise ja nende heaolu parandamise eest Pärnamäe külavanemana
Monika Kuzmina Hea sõna saadik, GoodNews looja ja meediapartner