1. Avaleht
  2. Tunnustus
  3. Aasta vaimulikuks valiti õpetaja Matthias Burghardt
Aasta vaimulikuks valiti õpetaja Matthias Burghardt

Aasta vaimulikuks valiti õpetaja Matthias Burghardt

Nelijärvel 21.-22. jaanuarini toimuval vaimulike konverentsil valiti aasta vaimulikuks EELK Keila ja Saue koguduse õpetaja Matthias Burghardt.

Õpetaja Matthias Burghardt alustas Keila Miikaeli ja koguduse teenimist 2018. aastal. Selle ajani oli ta Nõmme Rahu koguduse abiõpetaja ja Saksa Lunastaja koguduse õpetaja. Saksakeelse koguduse teenimist jätkab ta ka praegu. Samuti on ta aastast 2018 Saue Pauluse koguduse hooldeõpetaja.

1970. aastal Saksamaal sündinud Matthias Burghardt omandas teoloogiahariduse Marburgi ja Kieli ülikoolis ja töötas seejärel vaimulikuna Saksamaal ja Lätis. Alates aastast 2006 elab ja töötab ta Eestis.

Matthias Burghardt on abielus eestlannast vaimuliku Anne Burghardtiga; peres kasvab kaks last.  Abikaasa Anne Burghardt töötas pikemat aega Genfis Luterliku Maailmaliidu oikumeeniliste suhete sekretärina. Tema naasmisega Eestisse lõppes pere jaoks periood, mil pereisal tuli sõita Tallinna ja Genfi vahet. Kümne aasta jooksul Nõmme Rahu koguduses abiõpetajana teenides oli Matthias Burghardt omandanud ka väga hea eesti keele oskuse ja poolteise aasta eest Keila koguduse õpetajaks kandideerimist põhjendaski vaimulik sooviga asuda teenima rahvakiriklikku konteksti, eestikeelsesse kogudusse. Lühikese ajaga on kogudus ja kogukond oma energilise ja suure südamega õpetaja omaks võtnud.

Matthias Burghardt ise kommenteeris oma tegevust koguduse õpetajana: „Püüan, nagu me kõik, oma võimalusi arvestades anda oma parimat, et kasvaks meis usk ja armastus Jumala ja ligimese vastu, et Kristus oleks meie keskel ja Tema riik kasvaks meist. Et kirik oleks selline koht, kus inimesed tunneks ennast teretulnuna ja kus nad saavad, nii palju kui sõltub meist, kokku puutuda Kristusega.“

Möödunud aastal tähistas Keila kogudus koos ümbruskonna omavalitsustega Keila koguduse ja kihelkonna alguse 800. aastapäeva. Esindusliku ajalookonverentsi eestvedaja oli õpetaja Matthias Burghardt koos abikaasaga. Samuti on Keila kogudus üks Martin Lutheri mälestusmärgi taastamise eestvedajaid Keila lähedale Kumnasse.

Lisaks koguduse teenimisele annab Matthias Burghardt loenguid EELK Usuteaduse Instituudi filosoofilistes ja praktilis-teoloogilistes ainetes ja töötab Tallinna Inglise kolledži gümnaasiumiastmes filosoofia ja religiooniajaloo õpetajana, Saue gümnaasiumi religiooniloo- ning Keila kooli filosoofiaõpetajana.

Matthias Burghardti kandidatuuri aasta vaimulikuks esitas 11 Lääne-Harju praostkonna vaimulikku.

Head Uudised GoodNews