Avaleht Keskkond Aiandusliidu küsitlus: aiandusega tegelemine pakub piirangute ajal vaheldust
Aiandusliidu küsitlus: aiandusega tegelemine pakub piirangute ajal vaheldust

Aiandusliidu küsitlus: aiandusega tegelemine pakub piirangute ajal vaheldust

Vastanutest 94% nõustus väitega, et aiandusega tegelemine pakub pandeemiapiirangute ajal vaheldust ja maandab vaimset pinget, selgus Eesti Aiandusliidu tellitud üle-eestilisest küsitlusest.

Vastajad pidasid pandeemiapiirangute ajal aiandusega tegelemist oluliseks, kuna see: annab põhjust kodus ja värskes õhus olla (59%); pakub võimalust füüsiliseks tegevuseks (54%); mõjub teraapiliselt ja aitab pingeid maandada (51%); võimaldab oma tarbeks saadusi kasvatada (49%); võimaldab kodu kaunistada (38%). Oluliseks ei pidanud seda üksnes 16% inimestest.

Küsitlusest selgus, et 82% inimestest on olemas koht, kus aiandusega seotud töid teha – näiteks oma aias, maakodus, terrassil, rõdul või aknalaual.

Vastanutest 78% leidis, et aianduskaupade müügikohad tuleks esialgu 11. aprillini kehtestatud pandeemiapiirangute järel kasvõi osaliselt taasavada, et inimesed saaksid kodus kontaktivabalt aiandusega seotud töid teha.

Uuringufirma Norstat läbi viidud veebiküsitluse tulemused selgusid 6. aprillil. Küsitlus viidi läbi nii eesti- kui ka venekeelsete elanike seas. Valimis osales 1000 elanikku vanuses 18-65 aastat.

„Küsitluse tulemused kinnitasid veendumust, et just aiandusega tegelemine on vaimselt äärmiselt oluline. See aitab pandeemiatingimustes hoida inimesi oma kodudes ja värskes õhus aktiivses tegevuses ning vähendada füüsilisi kontakte,“ ütles Eesti Aiandusliidu tegevjuht Raimond Strastin. „Hästi ventileeritud aianduskeskuste avamise kaudu on võimalik vähendada üleüldist koormust ja näost-näkku kontakte, samuti hajutada tekkida võivat ummistust toidukauplustes.“

Eesti Aiandusliit, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda, Eestimaa Talupidajate Keskliit ja aiandusettevõtted saatsid peaminister Kaja Kallasele 30. märtsil ühispöördumise, milles tegid ettepaneku 12. aprillist tühistada kauplemispiirangud aianduskeskustele ja aiandustarvetega kauplevatele ettevõtetele tingimusel, et need ettevõtted kohustuvad kinni pidama nende endi väljapakutud veelgi karmimatest turvameetmetest ja piirangutest.

Pöördumises toodi välja, et mitmed Euroopa riigid on aianduses ja aianduskaupade müügikohtade lahtihoidmises näinud tervisekriisi leevendusmeedet.