Avaleht Keskkond

Keskkond

Riigikogu keskkonnakomisjoni 20. aprilli istungil olid tähelepanu keskmes rohehanked seoses süsiniku sidumise süsteemi rakendamisega eelkõige projekteerimise ja ehituse riigihangetes. Keskkonnakomisjoni esimehe Yoko Alenderi sõnul andis arutelu korraldamisse oma panuse Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit, et tagada meie puidu võimalikult kõrge väärindamine ja läbimõeldud kasutamine ehitustegevuses. „Hoonete ehitusel ja kasutamisel peame õppima arvestama süsinikujalajäljega ja kasutama […]

Keskkonnaministeerium pikendas keskkonnasõbraliku kohaliku omavalitsuse konkursile taotluste esitamise tähtaega kuni 31. maini. „Ootame kõiki keskkonnasõbralikke omavalitsusi osalema. Seoses tähtaja pikendamisega on kohalikel omavalitsustel võimalik kandideerimine täpsemalt läbi mõelda,“ ütles keskkonnakonnakorralduse osakonna nõunik Kadri Koemets. Kandideerimiseks tuleb esitada elektrooniline ankeet veebikeskkonnas www.keskkonnatunnustused.ee hiljemalt 31.05.2021 südaööks. Konkursi eesmärk on tunnustada neid kohalikke omavalitsusi, kes väärtustavad looduskeskkonda, suurendavad elanike […]

22. aprillil algab rahvusvahelisele Maa päevale pühendatud e-seminaride sari „Roheline maailmalinn“, mis toimub kolmel järjestikusel neljapäeval. „Sõnapaar „roheline maailmalinn“ pole ainult kaunikõlaline loosung, vaid möödapääsmatu siht iga enesest lugupidava linna jaoks. Ja Tallinn tahab olla selline linn,“ rääkis abilinnapea Kalle Klandorf. „Soovime, et e-seminaride sari aitaks meil jõuda suurema ja sügavama arusaamiseni meist endist, inimestest […]

Tallinna kliimakava parandamiseks esitati 71 kirjalikku ettepanekut, mille kohaselt valmistasid kõige rohkem muret autostumine, jalgrattataristu parandamise vajadus, rohealade vähenemine ja soov näha konkreetseid vahe-eesmärke kava eesmärkide täitmisel. Tagasiside esitajate üldise arvamuse kohaselt autostub Tallinn just seetõttu, et sellesse suunatakse kõige rohkem ressursse. Oma eesmärkide täitmiseks peab Tallinn tegema teisi liikumisviise mugavamaks. Soovitakse kergliikluse suuremat eelistamist […]

Eesti Erametsaliit saatis Riigikogu keskkonnakomisjonile ettepaneku maadevahetuse võimaluse taastamiseks. Liidu hinnangul on otstarbekas kõrge loodusväärtusega maid vahetada analoogselt teiste riigile vajalike maade vahetamisega, näiteks Rail Baltica trassile jäävate maade omandamisel. Riigikogu keskkonnakomisjoni esimehele Yoko Alenderile saadetud kirjas juhib Eesti Erametsaliidu tegevjuht Andres Talijärv tähelepanu ebaõiglasele kompensatsioonimehhanismile, mida riik looduskaitsealuste maade omanikele rangete majandamispiirangute korral pakub. […]

15. aprillist kuni 16. juunini kestev raierahu on riigimetsas saanud traditsiooniks. Keskkonnaminister soovib, et erametsaomanikud järgiksid riigi eeskuju. „Looduskaitseseadus keelab lindude pesitsusajal lindude häirimise ja pesade hävitamise ja see on täitmiseks, plaanitakse raietöid siis metsas või linnas,“ tuletas raierahu vajalikkust meelde keskkonnaminister Tõnis Mölder. Looduskaitseseaduse § 55 lõige 61 sätestab, et lindude pesitsusajal lindude häirimine […]

Tallinna Jäätmekeskus avab 17. aprillil kaks ohtlike jäätmete kogumispunkti, mis on avatud nädalavahetuseti: üks võtab Tallinna elanikelt ohtlikke jäätmeid tasuta vastu Wismari tänava ja Toompuiestee ristmiku parklas ning teine Rannamäe tee ja Väike-Rannavärava tee ristmiku parklas. Kogumispunktides saab ära anda patareisid ja akusid, aegunud ravimeid, lampe, tulekustuteid, mootori- ja toiduõli. Samuti on mõistlik kogumispunkti tuua […]

Eelmisel neljapäeval käisid kodanikualgatuse korras tekkinud grupi “Päästame Tartu keskpargi” esindajad kohtumas linnapea Urmas Klaasi, abilinnapea Gea Kangilaski ja linnaarhitekti Tõnis Arjusega. Linnalt oodati täiendavat infot Südalinna kultuurikeskuse (Süku) asukohavaliku kohta ja selgitusi, miks tehakse pargiala kohta otsuseid, mis on vastuolus nende eesmärkidega, mida linn taotleb haljastuse, liikluse ja linna kultuurielu arendamisel. Kavandatav kultuurikeskus on […]

Tallinna keskkonna- ja kommunaalamet toetab linna mittetulundustegevuse toetuse andmise korra alusel käesoleval aastal kümmet keskkonnahariduslikku projekti kokku 27 000 euroga. „Tallinn on oma arengustrateegias 2035 seadnud üheks rohepöörde eesmärgiks, et iga linlane elab keskkonda hoides ja iga põlvkond vastutab oma lastele hea elukeskkonna loomise ja hoidmise eest. Et seda eesmärki saavutada, on vaja järjepidevalt ja […]

Riigikogus on täna keskkonnakomisjoni algatatud olulise tähtsusega riikliku küsimuse „Kliimaneutraalne Eesti aastaks 2035?“ arutelu. Keskkonnakomisjoni esimees Yoko Alender ütles, et tõuke tänasele arutelule andis Eesti Rohelise Liikumise, Eestimaa Looduse Fondi ja Keskkonnaõiguse Keskuse algatatud kollektiivne pöördumine, milles soovitakse kiiret tegutsemist kliimamuutuse pidurdamiseks. „Kliimaneutraalsusele majandusmudelile ei ole alternatiivi. Meil on üks planeet, kõik meie ressursid on siin, peame õppima nendega kestlikumalt ümber […]