Home Keskkond

Keskkond

25. mai õhtul võetakse Von Krahli teatris järjekorras kolmandal Biotoopia vestlusõhtul luubi alla posthumanistlik looduse, tehnika, kunsti ja inimese suhestumine. Arutelul juhivad kuulajaid läbi metsiku tehnikadžungli uurijad, õppejõud ja tudengid Eesti Kunstiakadeemiast. Eripalgeliste Biotoopia vestlusõhtute raames on esile kerkinud arutelud, kus analüüsitakse, miks inimene annab loodusele tähenduse just enda äranägemise järgi. Inimese ja looduse suhet […]

21. mail saab Pirital tasuta ära anda ohtlikke jäätmeid ja kasutuskõlblikke esemeid. Pirital teeb tiiru ohtlikke jäätmeid koguv kaubik, mis peatub üheksas paigas. Lisandunud on uus peatus Sinitiiva 2 korvpalliplatsi vastas pakendipunktide juures. „Kogumisringiga aitame kaasa, et keskkonnale ohtlikud jäätmed jõuavad õigesse käitluskohta. Neid ei tohi panna tavaprügi hulka ega omal käel käidelda,” toonitas Pirita […]

Sel aastal pannakse riigimetsas kasvama ligi 24 ja erametsas 17 miljonit puud. Puude istutamine ja metsa pärastine hooldus tagab tulevikus üldjuhul kvaliteetsema puidu kui looduslikult taastuv mets. RMK pidas 13. mail mitmel pool metsapäeva, kus soovijad said minna metsa istutama. Kose-Uuemõisas toimunud metsapäeval osalenud keskkonnaminister Erki Savisaar ütles tervituskõnes, et istutustalgutel on oluline ka hariduslik […]

15. mail toimub Kristiines linnaosas ohtlike jäätmete kogumisring, mille käigus on igaühel võimalus tasuta utiliseerida ohtlikud olmejäätmed. Tegemist on juba traditsiooniks saanud iga-aastase kogumisringiga. “Täna on kõigil võimalik tasuta ära anda kogunenud ohtlikud jäätmed utiliseerimiseks ja kogumisring on pandud kokku selliselt, et peatumispunktid on jaotunud üle kogu linnaosa, et kõigil oleks võimalus mugavalt oma jäätmed […]

Kuivõrd metsaistutamine erametsades on täies hoos, käisid ka Erametsakeskuse (EMK) töötajad koos keskkonnaminister Erki Savisaarega Jõgevamaal metsa istutamas. Seejuures tuletab EMK erametsaomanikele meelde, et metsa uuendamisele tehtud kulude katteks saab osaliselt raha tagasi esitades toetuse taotluse kas 1. juuliks või 1. detsembriks. Erametsadesse istutamine on Eesti taasiseseisvumise ajal pidevalt kasvanud, nagu on suurenenud ka erametsade osakaal […]

Suvise Pirita tunnuseks saanud linnaveised sätivad end taas linna poole teele – loomad jõuavad Kõrkja saarele järgmisel nädalal. „Saba ja sarvedega bioniidukid hakkavad Pirita jões asuva Kõrkja saare niite harima juba kolmandat suve. Seitse-kaheksa looma saabub järgmisel nädalal. Suvetööliste lõplik arv oleneb sellest, kui palju neil karjamaal süüa on. Kui tuleb soe ja vihmane suvi, […]

Hendrik Relve koostatud praktiline juhend aitab maaomanikel märgata ja hoida oma põlispuid ning võrrelda nende jämedust Eesti keskmiste näitajatega. Uhkeid ja eriliste lugudega puid julgustab Loodushoiu Fond kandma vabatahtlikku põlispuude registrisse. Hendrik Relve koostatud juhend annab põlispuu hoidjatele täpsema ülevaate, millist puud võib lugeda põlispuuks ning kuidas oma põlispuud mõõta ja kirjeldada. Juhendis toodud näidistabel […]

13. mail toimuvad Tallinna päeva puhul algusega kell 10 Kristiine linnaosas Tondi asumi talgud, mille raames saavad korrastamise ning lillede istutamisega käed külge lüüa kõik huvilised. Talgutel istutame lilli, korrastame hoove, räägime linnaaiandusest ja palju muud. Lastele toimuvad ürituse raames erinevad vahvad tegevused. „Talgute korraldamisega täidame mitu eesmärki: esiteks, aitavad talgud kaasa kogukonnatunde hoidmisele ja […]

Riigikogu majanduskomisjon sai värske ülevaate Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi (MKM) maavarade osakonna ja Eesti Geoloogiateenistuse tööst, sealhulgas fosforiiti puudutavast uurimistööst ja proovikividest. Komisjoni esimehe Kristen Michali sõnul otsustas Taavi Rõivase valitsus tema ja tollase keskkonnaminister Marko Pomerantsi eestvedamisel aastatel 2015-2016 luua MKMi juurde maavarade majandamise perspektiivi hindava teenistuse, nii sündis aastaks 2018 riiklik Geoloogiateenistus. „Tänaseks on Eesti Geoloogiateenistus jõudnud faasi, kus teha […]

Möödunud aastal koristati Pirita rannast kokku ligi 500 000 liitrit ehk umbes 30 autokoormat prügi, ära veeti 525 tonni adru. Eelmise aasta lõpus valminud Pirita rannas läbi viidud mereprügi uuringu (SEI Tallinn) kohaselt oli Pirita ranna prügi hulgas kõige rohkem plastesemeid. “Plastist ja vahtplastist jäätmed moodustasid 75% kogu prügist ning mahult teise jäätmeliigina ehk 14% […]