Avaleht Keskkond

Keskkond

21. jaanuaril toimunud Roheliste erakonna volikogul kiideti heaks tuumaenergeetika rahvaalgatuse sõnastus – tuumajaamad Eestisse ei sobi. “Üks olulisemaid tekste, mida volikogus arutasime ning mis ka volikogu heakskiitu pälvis, on tuumajaama petitsioon – järjekordne rahvaalgatus, mille üle on võimalik alates homsest arutleda rahvaalgatuse portaalis ja pärast kolme päeva möödumist hakata allkirju koguma,” selgitas volikogu asejuht Annika […]

Möödunud nädalal allkirjastas keskkonnaminister Rain Epler määruse muudatused, mis reguleerivad erametsanduse toetuste taotlemist. Määruse muutmine toob sellest aastast erametsaomanikele uue, kuuse-kooreüraski kahjustuste ennetamiseks mõeldud toetuse. Määruse rakendajaks on SA Erametsakeskus. Kuuse-kooreüraski kahjustuste ennetamise toetuse raames on metsaomanikul võimalik küsida toetust tormikahjustuste likvideerimiseks, feromoonpüüniste paigaldamiseks ja metsas püünispuude tegemiseks. „Need tegevused aitavad sõltuvalt metsa olukorrast kas […]

Täna algas Eesti Metsaseltsi kampaania “Metsas on tulevik”, mille eesmärk on tutvustada noortele metsandust ja julgustada neid kaasa lööma keskkonnaprobleemide lahendamisel. Koostöös programmiga Tagasi Kooli kingitakse koolidele 100 digitundi, kus põhi- ja keskkooli lõpetajad saavad ülevaate metsanduse ja puidu väärindamisega seotud erialadest ja võimalustest. Eesti Metsaseltsi tegevjuhi Liina Grossi sõnul on metsahariduses toimunud viimastel aastatel […]

Erakond Eestimaa Rohelised kutsub avaliku pöördumisena üles kõiki looduskaitsjaid ja kodumetsade hoidjaid kandideerima kohalikesse omavalitsustesse. “Eilsest “Suud puhtaks” saatest jäi kõlama inimeste mure oma kodukoha metsade pärast. Metsakaitsjaid ühendab nördimus, et RMK on otsustanud KAH-alasid ja looduskaitsealade piiranguvööndeid majandusmetsana arvestada ning majandab neid lageraiega. See ei ole paratamatus, vaid meie endi seniste poliitiliste valikute küsimus. […]

Valitsuse heakskiidul algatati 14. jaanuaril Pärnu jõe teemaplaneeringu koostamine, mis määrab ühtsed põhimõtted jõe vee- ja kaldaalade aktiivseks kasutamiseks tulevikus. Planeeringu eesmärk on avaliku planeerimisprotsessi tulemusena kavandada jõeruumi kasutus, mis tagab positiivse mõju piirkonna elanikele ja majandusele tervikuna, säilitades loodus- ja kultuuriväärtused. „Viimaste aastate jooksul on Pärnu jõe kasutamine veeliikluse- ja spordialade harrastamiseks, puhkuse veetmiseks […]

Keskkonnaminister Rain Epler otsustas muuta määrust, millega määratakse riigimetsa uuendusraiete optimaalne pindala järgmiseks viieks aastaks, nii et selles pindalas kajastuvad ka erakorralised – näiteks tormikahjustuste likvideerimiseks küpses metsas tehtud raied. Metsaseaduse kohaselt määrab keskkonnaminister iga aasta 1. detsembriks riigimetsa majandajatele optimaalse uuendusraie pindala järgmiseks viieks aastaks. Raiepindala määratakse arvestuslangi alusel, arvestades puistute vanuselist struktuuri ja […]

Tallinna linnavalitsus saatis volikokku määruse eelnõu, millega võetakse looduskaitseseaduse alusel kohaliku kaitse alla osa Harku metsast Nõmme linnaosas, et kaitsta väärtuslikku maastikku, kaitsealuseid liike ja nende elupaiku ning säilitada ja parandada virgestusvõimalusi. Tallinna linnavolikogu esimehe Tiit Teriku sõnul on Tallinna eesmärgiks olla roheline maailmalinn sõbraliku linnaruumiga. „Üks osa sellest rohelise linna visioonist näeb muuhulgas ette […]

Riigikogu keskkonnakomisjon toetas tänasel istungil uue keskkonnaandmeid koondava keskkonnaportaali loomist, mis võimaldab internetis keskset juurdepääsu riigi andmekogudes hoitavale keskkonnateabele ja annab keskkonnaseisundist põhjuslikult ja ruumiliselt seostatud ülevaate. Keskkonnakomisjoni esimees Erki Savisaar ütles, et keskkonnaportaalist saab üks ja ainus värav kõikidele valitsemisala avalikele andmetele. „Eri andmekogudele juurdepääsu tagamine ühe portaali kaudu ei tähenda iseseisva andmekogu loomist, […]

Euroopa Liidu plastikudirektiiv keelab alates tänavu 3. juulist ühekordselt kasutatavate plasttoodete ja oksüdantide toimel lagunevast plastist valmistatud toodete turule laskmise. 2018. aastal võttis Rimi emaettevõte ICA vastu plastistrateegia, mille kohaselt lõpetati ühekordsete plasttoodete sisseost Rimidesse 2020. aasta algusest. Rimi müüb juba täna ühekordselt kasutatavad kohvitopse, taldrikud, söögiriistu, kõrsi ja vatipulki, mis on valmistatud paberist või […]