Avaleht Eesti elu Aita kaasa! Tallinn pürib maailma parima elukeskkonnaga linnaks
Aita kaasa! Tallinn pürib maailma parima elukeskkonnaga linnaks

Aita kaasa! Tallinn pürib maailma parima elukeskkonnaga linnaks

Tallinn tahab saada maailma parima elukeskkonnaga linnaks. Tänasest saab igaüks selles kaasa rääkida!

„Oleme harjunud ennast võrdlema Helsingiga, aga kuna Helsingi ongi üks maailma parima elukeskkonnaga linnadest, siis tegelikult kõrvutame ennast juba täna maailma parimatega,“ ütles linna strateegiaüksuse juht Toomas Haidak. „Seega ei ole tegu mingi ulmelise ambitsiooniga, vaid käegakatsutava reaalsusega, mille peame enda jaoks lahti mõtestama. Selleks ootame kõiki kaasa mõtlema.“

Tallinna linnavalitsus avas oma kodulehel ideekorje, et anda kõigile võimalus Tallinna tuleviku kavandamisel kaasa rääkida. Ideekorje on avatud 1. – 31. oktoobrini 2018. Osalema oodatakse kõiki, kellele Tallinna tulevik ühel või teisel moel korda läheb. Ideekorje jaoks on avatud veebikeskkond: https://www.tallinn.ee/strateegia/ideekorje ja Facebooki grupp: „Tallinna arengukava 2021+“.

Tallinn loob koos linlastega enesele arengukava 2021+. Uue arengukava koostamise käigus vaadatakse üle kehtiv linna strateegia 2030 ning otsitakse ja arutatakse võimalikke uusi sihte, mille põhjal seatakse linna peamised eesmärgid nii pikemas kui lühemas ajaperspektiivis. Huvirühmade ja laiema avalikkuse kaasamisega soovitakse tõsta teadlikkust sellest, millises suunas meie linn liigub, mis on meie prioriteedid ja ambitsioonid ning kutsutakse kõiki osalema eesmärkide seadmisel ja lahtimõtestamisel.

Rohkem infot arengukava koostamise kohta leiab veebilehelt: https://www.tallinn.ee/strateegia/.

Kommentaarid