1. Avaleht
  2. Tunnustus
  3. Anna Agejeva sai August Rei parlamendiuuringu stipendiumi
Anna Agejeva sai August Rei parlamendiuuringu stipendiumi

Anna Agejeva sai August Rei parlamendiuuringu stipendiumi

Riigikogu Kantselei andis välja järjekordse August Rei parlamendiuuringu stipendiumi, mille asutamise eesmärk on edendada parlamendialast teadustööd. See antakse parlamendi-, parlamentarismi-, Eesti parlamentaarsete kogude või esindusdemokraatia alase magistri- või doktoritöö kirjutajale. Stipendiumikomisjon leidis, et Anna Agejeva on sobilik kandidaat ja otsustas stipendiumi talle määrata.

Tallinna Tehnikaülikooli majandusteaduskonna avaliku sektori juhtimise ja innovatsiooni magistrant Agejeva kavatseb kirjutada magistritöö, mis käsitleb parlamentaarse eelarveüksuse loomist Eestis kui ühte võimalikku lahendust riigieelarve läbipaistvuse ja arusaadavusega seotud väljakutsetele. Tema töö juhendaja on Ragnar Nurkse innovatsiooni ja valitsemise instituudi doktorant Kerli Onno. Juhendaja sõnul panustab plaanitav magistritöö väga praktilise, olulise tähtsusega ja samas mitmetahulise probleemi lahendamisse. Töö loob väärtust sõltumata sellest, kas antud mudel on Eesti konteksti sobiv või mitte.

  • Riigikogu Kantselei asutas August Rei stipendiumi 2008. aastal. Parlamendiuuringu stipendiume on nüüd määratud neljateistkümnele magistri- või doktoritöö kirjutajale. August Rei (1886-1963) oli Asutava Kogu liige ja esimees selle kokku tulemisest 23. aprillil 1919 kuni tegevuse lõpetamiseni. Aastatel 1920–1937 oli Rei I-V Riigikogu liige ning ajavahemikus 9. juuni 1925 – 22. juuni 1926 II Riigikogu esimees.
Head Uudised GoodNews