1. Avaleht
  2. Tunnustus
  3. Presidendi hariduspreemia pälvisid väärtuskasvatuse ja reaalainete lõimimise edendajad
Presidendi hariduspreemia pälvisid väärtuskasvatuse ja reaalainete lõimimise edendajad

Presidendi hariduspreemia pälvisid väärtuskasvatuse ja reaalainete lõimimise edendajad

President Alar Karis andis Kadriorus üle Vabariigi Presidendi Kultuurirahastu noore haridustegelase preemia Tartu Ülikooli eetikakeskuse väärtuspõhise hariduse projektijuhile Mari-Liis Nummertile ja noore haridustegelase reaalainete eripreemia Tallinna Pelgulinna Riigigümnaasiumi loodus- ja reaalteaduste juhtõpetajale Leesi Peedumäele.

Riigipea ütles oma sõnavõtus laureaate tunnustades, et nende töö ja tegevus on olnud sisuline ning nad on parima hariduse eestkõnelejad.

Riigipea sõnul on rohkem vaja rääkida hariduse sisust. „Kuidas paremini anda edasi teadmisi, oskusi ja väärtusi. Milliseid teadmisi, oskusi ja väärtusi meie noored tuleviku jaoks vajavad. Kuidas toetada õppimist,“ loetles president Karis. „Arutledes kõigi ülejäänud küsimuste üle, koolimajadest kuni õpetajate töötingimusteni, ei tohi me hetkekski unustada sedasama sisu. Nõudkem debattides vastuseid, milline on ühe või teise muudatuse sisuline mõju ning kuidas suudame jätkuvalt pakkuda noortele parimat haridust.“

Riigipea tõdes, et kuigi hariduses on esil põletavad probleemid ja neist loomulikult tuleb rääkida, siis jääb avalikkuses puudu teadmisest selle kohta, mis on meie hariduses väärtuslikku ja uuenduslikku. „Need lood pole olulised mitte ainult hariduse ja õpetajakutse avaliku maine huvides. Meil tõesti on väärt algatusi, ja inimesi, kelle üle uhked olla. Nende nähtavaks tegemine aitab ka ühiskonnal neid paremini märgata ja tunnustada,“ ütles president Karis.

Mari-Liis Nummert töötab Tartu Ülikooli eetikakeskuse Hea kooli ja Hea lasteaia projektijuhina, kelle eesmärgiks koos oma meeskonnakaaslastega on väärtuspõhise hariduse idee juurutamine erinevatel tasanditel. Ta tegeleb väärtuskasvatuse teemaliste projektide koostamise, vahendite ja koostööpartnerite leidmisega, koolitamise, nõustamise ja õppematerjalide väljatöötamisega.

Mari-Liis Nummert
Foto: Raigo Pajula

Leesi Peedumäe on Tartu Ülikooli matemaatikaõpetaja ja Tallinna Pelgulinna Riigigümnaasiumi loodus- ja reaalteaduste juhtõpetaja, kus ta on lõiminud loodus- ja reaalained üheks tervikuks, toonud projektõppe ja teadmiste teooria õppekavasse ning loonud teiste spetsialistide abiga mitmeid reaalvaldkonnaga seotud valikaineid.

Leesi Peedumäe
Foto: Raigo Pajula
  • Preemiate üleandmise järgsel arutelul avasid laureaadid oma tegevust, rõhutades mõlemad, et peavad hariduse eesmärgiks aidata noortel kasvada inimeseks. Eesti hariduse hetkeseisu ja tuleviku üle arutledes tõid laureaadid esile õpetajate järelkasvu probleemi.
Head Uudised GoodNews