1. Avaleht
  2. Ukraina rahva toetuseks
  3. UURING I Balti riikide väikeettevõtjad toetavad jätkuvalt Ukrainat
UURING I Balti riikide väikeettevõtjad toetavad jätkuvalt Ukrainat

UURING I Balti riikide väikeettevõtjad toetavad jätkuvalt Ukrainat

Luminori tellitud uuringust selgus, et Balti riikide ettevõtted toetavad Ukrainasse sissetungi jätkudes endiselt Ukrainat ning toetus ei ole selle algusega võrreldes vähenenud. Ettevõtted on jätkanud annetamist, teenuste osutamist põgenikele ja neile töökohtade loomist.

Tänavu III kvartalis läbiviidud uuring väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete (VKEde) seas näitas, et kaheksa kuud pärast Ukrainasse sissetungi algust ei ole nende käitumises toimunud märkimisväärseid muutusi. Küsitluses osalenud Balti riikide ettevõtjatest 32% vastas, et on annetanud raha või toiduaineid heategevus- ja valitsusvälistele organisatsioonidele. See on pea kaks protsenti rohkem kui käesoleva aasta II kvartalis. Ukrainale suunatud heategevuseks on annetanud Eesti ja Läti ettevõtetest 30% ja Leedu ettevõtetest 35%.

Foto: Shutterstock.com

“Toetuse tase on jäänud sisuliselt samaks, mis näitab, et inimesed pole muutunud ükskõikseks Ukrainas toimuva suhtes. Väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad on kõige haavatavam osa ettevõtluskogukonnast ja on väga julgustav näha, et nad leiavad ka kaheksa kuud pärast sissetungi algust veel viise, kuidas anda oma panus Ukraina abistamisse,” ütles Luminori äripanganduse juht Marjan Savtšenko.

Toetuse tase on jäänud sisuliselt samaks, mis näitab, et inimesed pole muutunud ükskõikseks Ukrainas toimuva suhtes.

Baltikumi VKEdest 38% ei näe Ukraina sõja negatiivset mõju oma tegevusele, samas kui 35% tajub seda. Negatiivse mõju tunnetamine on veidi kasvanud, olles II kvartalis 32%. Balti riikide võrdluses tunnevad Eesti ettevõtjad end Ukraina olukorrast kõige vähem mõjutatuna. 44% Eesti ja vaid 29% Leedu ettevõtetest väitis, et olukord Ukrainas pole neid negatiivselt mõjutanud.

Veidi on vähenenud ettevõtete poolt Ukrainast lahkunutele teenuste ja töökohtade pakkumine, mis võib olla seletatav sõjapõgenike voo mõningase pidurdumisega. 13% VKEdest pakub sõjapõgenikele teenuseid (II kv 14%) ja pea 13% pakkus pagulastele tööd (II kv 17%).

Pea 12% ettevõtetest annab oma töötajatele Ukraina heaks vabatahtliku töö tegemiseks vaba päeva. Eelmises kvartalis oli selliste ettevõtjate arv ühe protsendi võrra väiksem.

Head Uudised GoodNews