1. Avaleht
  2. Loodus
  3. Botaanikaaeda on külastanud 86% Tallinna elanikke
Botaanikaaeda on külastanud 86% Tallinna elanikke

Botaanikaaeda on külastanud 86% Tallinna elanikke

Tallinna Botaanikaaeda on külastanud kokku 86 protsenti linna elanikke, sealjuures 49 protsenti neist on botaanikaaeda külastanud viimase kolme aasta jooksul. Valdav osa külastajaid jäi külastusega rahule.

Viimase aastaga on botaanikaaeda külastanud 15 protsenti tallinlastest. Külastajatest valdav enamik, 91 protsenti on piirdunud aasta jooksul ühe külastusega, selgub tallinlaste rahuloluküsitluse tulemustest.

Tavaliselt külastatakse Tallinna Botaanikaaeda perega: täiskasvanud pereliikmetega (49 protsenti), laste või lastelastega (42 protsenti). Perekülastused on sagedasemad 25–44-aastaste hulgas. Kolmandik külastajaid on botaanikaaeda viimase kolme aasta jooksul külastanud sõpradega.

Sarnaselt varasemale on Tallinna Botaanikaaia külastamise valdavaks eesmärgiks olnud sellega omal käel tutvumine, omal käel tutvumist nimetas eesmärgina 79 protsenti botaanikaaeda viimase kolme aasta jooksul külastanutest. Mõnda loodusharidusega seotud üritust, eraisiku või ettevõtte korraldatud eriüritust on külastanud ligikaudu kuuendik külastajatest.

Möödunud kolme aasta jooksul botaanikaaeda külastanud inimesed hindasid viimast külastust 10 punkti skaalal keskmiselt 8,17 punktiga. Kolmandik (33 protsenti) andis kõrgeima hinnangu ehk 10 punkti. Viimast külastust hindas 9 punktiga pea viiendik (18 protsenti) ja 8 punktiga samuti pea viiendik (19 protsenti) külastanutest. Rahulolematuid ehk 1–6 punkti andnuid oli kokku vaid kuuendik ehk 16 protsenti.

Suuremale osale inimestest seostub Tallinna Botaanikaaed taimede või püsiekspositsioonidega, mida nimetas 61 protsenti vastanutest. Esile toodi kaktusi ja öökuningannat, roose ja rosaariumi, palme ja palmimaja ning orhideesid. Küsitlusele vastanute hinnangul peaks Tallinna Botaanikaaed eelkõige täitma meeldiva ajaveetmise eesmärki ja seejärel pakkuma loodusharidust.

Tallinna Botaanikaaia viimase kolme aasta külastajaskonnas on keskmisest enam üle 64-aastaseid ning botaanikaaiale lähedasemate linnaosade Lasnamäe ning Pirita elanikke.

Tallinlaste rahuloluküsitluses küsitles Tallinna Strateegiakeskuse tellimusel Turu-uuringute AS-i veebipaneeli kaudu möödunud aasta novembris kokku 838 Tallinna 15-aastast ja vanemat elanikku.

Head Uudised GoodNews