Avaleht Haridus

Haridus

Tartus toimunud konverentsil selgusid koolid, kus väärtuskasvatusega tehakse eeskujuväärivat tööd. Tartu Ülikooli eetikakeskuse juhataja prof Margit Sutrop andis väärtuskasvatuse rändkarikad ja tiitli „Väärtuskasvatuse kool 2019“ üle Võru Gümnaasiumile ja Võru Kesklinna Koolile. Võru Kesklinna Kool vääris karikat kaasava juhtimise, vabaduse ja vastutuse kujundamise ning füüsilist ja vaimset tervist toetava väärtuspõhise koolikeskkonna loomise eest. Kaare Lille, […]

Kooliõpilased esitlesid Solarise keskuses uue gümnaasiumi informaatikaõppeprogrammi raames väljatöötatud digilahendusi, mille parimateks valiti 10. klassi õpilaste kooliellu kaasamise ja soodsate ehitusmaterjalide leidmise rakendused. Tänavu septembris soovis gümnaasiumiastme informaatika valikkursuste programmiga alustada 30 Eesti kooli. Programmi eesmärgiks on viia Eesti koolide IT-õpe vastavusse tööturu vajadustega ja tõsta reaalsete IT-arendusprojektide väljatöötamise käigus gümnaasiumilõpetajate IT-oskuste taset. Esimesi digilahenduste […]

2.-7. detsembrini tähistab Tartu Raatuse kool 100 aasta juubelit. Selle raames kutsuti kohtumisteks õpilastega külla 100 väga põnevat külalist. Nende hulgas on vilistlasi, lapsevanemaid, sõpru ja mitmeid huvitavaid Eesti inimesi. „Mõte kutsuda 100 külalist tekkis muidugi sellest, et tähistame 100 aasta juubelit. Tegelikult on kokkuvõttes külalisi isegi veidi rohkem. Suurem osa neist on majas juubelinädalal, […]

Täna avalikustatud PISA tulemuste kohaselt on Eesti õpilaste oskused Euroopa absoluutses tipus, seda nii matemaatikas, lugemises ja kui ka loodusteadustes. Aga kas hea tulemus PISA testides võrdub automaatselt ka hea haridusega, sellest räägiti telesaate “Duubel” stuudios Tallinna Kunstigümnaasiumi direktori Mari-Liis Sultsiga ja Tallinna Gustav Adolfi gümnaasiumi õpilase ning Õpilasesinduste Liidu esimehe Marcus Ehasooga. 

Täna avalikustatud ülemaailmse OECD rahvusvahelise õpioskusteuuringu PISA 2018 tulemuste kohaselt on Eesti põhikooliõpilaste oskused Euroopa absoluutses tipus, seda kõigis kolmes uuritud valdkonnas: matemaatikas, lugemises ja loodusteadustes. Eestis on tõusnud tippsooritajate ja vähenenud nõrkade tulemustega õpilaste osakaal. Uuringu tulemused osutavad sellele, et Eesti põhikoolid annavad ühtlaselt head haridust sõltumata lapse taustast. PISA 2018 Euroopa riikide pingereas […]

Valmis on saanud OECD rahvusvahelise õpetamise ja õppimise uuringu TALIS 2018 esimese osa Eesti tulemusi tutvustav raport. Tulemustest selgub, et õpetajate karjääriteed on muutumas: enam kui pooled viimase viie aasta jooksul ametisse sisenenutest pole pidanud õpetajaametit esimeseks karjäärivalikuks, kuid on teinud valiku soovist arendada noori, aidata kaasa sotsiaalse ebavõrdsuse vähendamisele ja panustada ühiskonna arengusse. „Eesti […]

Türi ühisgümnaasiumis peeti XXIII üleriigilise etluskonkursi ”Koidulauliku valgel” Järvamaa eelvoor. 16 õpilast üle Järvamaa esitasid Lydia Koidula ja Karl Martin Sinijärve luuletuse või proosakatkendi. Omavahel võtsid mõõtu õpilased Türi põhikoolist, Väätsa põhikoolist, Vodja koolist, Paide gümnaasiumist, Retla-Kabala koolist, Koigi koolist ja Türi ühisgümnaasiumist. Etlejaid kuulas lisaks nende juhendajatele kolmeliikmeline žürii, kelle raskeks ülesandeks oli valida […]

Eesti Lennuakadeemia rektori valimiseks kogunes valimiskogu, kes otsustas teha haridus- ja teadusministrile ettepaneku sõlmida tööleping Koit Kaskeliga. Koit Kaskel töötas aastatel 2018-2019 Keskkonnainvesteeringute Keskuses toetuste üksuse juhina ning aastatel 2013-2017 Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis nõunikuna. 1998.-2013. aastani töötas Kaskel Lennuametis erinevatel ametikohtadel, olles viimased kümme aastat peadirektor. Koit Kaskel on lõpetanud Estonian Business Schooli avaliku halduse […]

November on töövarjukuu. Emmaste vallamaja võõrustas sel puhul 21. novembril kaht töövarju. Sofia Saarnak Kärdla põhikoolist sai osa Emmaste vallavanema Hergo Tasuja tööpäevast ja Käina kooli õpilane Liisu Kase tutvus sotsiaaltööspetsialisti Liia Rulli tegemistega. Vallamajas Kärdlas käis viis 9. klassi õpilast. Vallavanema Reili Ranna töövarjuks oli Tamor Tomson, kes rääkis, et on poliitikast huvitatud ja […]