Avaleht Haridus

Haridus

Täna said Tartu Ülikooli vastuvõtuotsuse teada 2850 inimest, kes kandideerisid kõrghariduse esimesse astmesse eestikeelse õppekava alusel õppima asumiseks. Neil tuleb hiljemalt 17. juulil kinnitada, et nad asuvad õppima. Seejärel vabanenud õppekohad täidetakse jooksvalt 19. augustini ja vastuvõtuotsuse saanul tuleb õppima tulek kinnitada samuti kahe päeva jooksul. Juba varem on lävendipõhiselt õppekoha taganud 1384 inimest. Sealhulgas […]

Graanul Investi gruppi kuuluv Valga Puu ja Eesti Maaülikool allkirjastasid 15. juulil kümneaastase koostööleppe, millega asub Valga Puu toetama lehtpuupuistute selektsiooni ja majandamise teadusprojekti. Maaülikooli metsakasvatuse ja metsaökoloogia professori Hardi Tulluse juhitav töörühm on juba aastaid teinud katseid kiirekasvuliste lehtpuudega Eesti kliima- ja mullatingimustes. Teadustöö tulemusel on metsateadlastel välja pakkuda pikaajalised katsetulemused arukase, hübriidhaava ja […]

Täna osaleb minister Mailis Reps esmakordselt G7 haridusministrite tippkohtumisel, mille peamised teemad on võrdne ligipääs haridusele, võitlus koolikiusamisega ning alushariduse ja õpetajaametiga seonduvad väljakutsed. Tegemist on esimese korraga, kui Eesti G7 kohtumisest osa võtab. „Esimest korda G7 kohtumisele kutsutud Eestile on see suureks tunnustuseks ja kinnituseks, et meie haridussüsteem on maailmale eeskujuks,“ sõnas Reps. Prantsusmaa […]

Tänavu esitati Sisekaitseakadeemia erialadele kokku 813 sisseastumisavaldust. Üldkokkuvõttes laekus avaldusi võrreldes eelmise aastaga 25 võrra rohkem. Sisekaitseakadeemiasse sisseastujad on peaasjalikult sajandivahetusel sündinud noored ning arvestades, et demograafilise kõvera järgi on nende arv rahvastikust väga väike, jääb akadeemia noorte huvi ja konkursi numbritega igati rahule. „Meil on hea meel, et akadeemiasse on kandideerinud ka väga heade […]

Tartu linnas asuvaid noortekeskusi saab külastada terve suvevaheaja. Noortekeskustes pakutakse võimalust hoogsaks tegevuseks või rahulikuks ajaveetmiseks nii sise- kui ka välitingimustes. Keskuste lahtiolekuajad: Anne noortekeskus (Uus 56) on avatud E-R kell 12.00-18.00 (v.a 15.-21.07.) Aparaadi noortekeskus (Kastani 42) on avatud T-N kell 12-18, R kell 12-19, L kell 12-17 (v.a 22.-28.07.) Ilmatsalu noortekeskus (Järve tee […]

CV Keskus küsis enam kui 2500 töövõtjalt, missuguse kooli vilistlased leiavad kiirelt sobiva töökoha. Eelmise aasta võitja Taltechi Eesti Infotehnoloogia Kolledž säilitas koha küll esiviisikus, kuid loovutas esikoha Tartu Tervishoiu Kõrgkoolile. Teise koha haaras taas Tallinna Tervishoiu Kõrgkool. Nii Tartu kui ka Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolide vilistlastest 93% kinnitasid, et nad leidsid sobiva töö hiljemalt paari […]

Kuni 28. oktoobrini on avatud taotlusvoor digitaalse õppevara arendamiseks ja haridusasutustele tasuta kättesaadavaks tegemiseks. „Digiõpikute ja e-kursuste kasutamine on meie koolides juba tavapäraseks saanud. Paljud õpetajad ja õpilased igatsevad aga uudsemaid tehnoloogilisi rakendusi, mis aitavad omandada tulevikuoskusi efektiivsel viisil. Nutikad infotehnoloogilised lahendused aitavad kaasa senisest enam ennast juhtiva õppija kujundamisele,“ rõhutab haridusministeeriumi e-teenuste osakonna asejuhataja […]

Maaeluminister Mart Järvik tunnustas tänasel vastuvõtul ministeeriumis maamajanduslike kutseõppeasutuste, Eesti Maaülikooli ja TTÜ keemia ja biotehnoloogia instituudi parimaid lõpetajaid. „Soovin tänada kõiki õpetajaid tubli töö eest ja kõiki lõpetajaid silmapaistvate tulemuste eest. Nüüd on saabunud aeg raamatutarkusi igapäevases praktikas proovile panna ja jätkata õppimist – õppimist nüüd juba elust enesest. Eestimaa vajab teie värskeid ideid, […]

Tallinna Tehnikaülikooli geoloogiainstituut on võtnud tudengite koolitamiseks kasutusele näilise reaalsuse (Augmented Reality, AR) ja virtuaalreaalsuse (Virtual Reality, VR) rakendused. “Nii nagu Google Earthi VR-mooduli abil saab minna maailma kõrgeimate mägede tippudesse, Eesti rabade kohale või maailmakuulsatele tänavatele, saavad tudengid ülikoolis virtuaalreaalsusemoodulis minna mõne sekundiga Eesti suurimasse lubjakivikarjääri või kaevandusse Austrias jälgima suurte kallurite tööd karjääris […]

Kroonuaia kooli pere võib 2023. aasta sügisest saada oma vajadustele vastava koolimaja Ploomi tänaval. Volikogu otsustas osaleda projektis, mille eesmärk on Kroonuaia koolile kaasaegse ja erivajadustega laste õpetamiseks sobiva õppekeskkonna loomine. Selleks on aastaks 2023 plaanis täielikult rekonstrueerida Ploomi tn 1 lasteaiahoone, mida praegu kasutatakse peamiselt remondis koolide asenduspinnana. Kroonuaia kooli Puiestee 62 maja ruumilahendus […]