Home Haridus

Haridus

Presidendi abikaasa Sirje Karis külastas õpetajate päeval Puhja Kooli, kus rääkis õpetajatega nende tööst ja noorte vaimse tervise muredest. „Õpetajate töötasu kõrval on terav probleem nende suur töökoormus ja õpetajate puudus. Puhja Koolis aga kohtasin rõõmsaid ja inspireerivaid õpetajaid, kes teevad oma tööd tunnist-tundi hoole ja armastusega“, ütles Sirje Karis. „Eriti hea meel on noorte […]

Septembri lõpus alustas tööd Tallinna Ülikooli (TLÜ) õpetajahariduse kuratoorium, mille eesmärk on koordineerida õpetajakoolituse õppekavade tööd üleülikooliliselt. Kuratooriumi plaan on kasutada õppiva organisatsiooni põhimõtteid, et õpetajaharidus koos sisemiste ja väliste osapooltega areneks pidevalt edasi. Õpetajahariduse korraldamiseks on üleülikooliliselt koostööd tehtud ka varasemalt, kuid kuratoorium annab sellele koostööle selgema vormi ja eesmärgid. Tegemist on ühe sammuga […]

Selleks, et õpetaja tunneks end väärtuslikuna, peab ta lisaks väärikale töötasule saama usku ja usaldust. Oma osa on enesehoolel, sest ilma ennast hoidmata ei saa õpetaja olla tugisambaks õpilastele. Õpetaja amet on ajatu ja piiritu. Ühelegi teisele ametile maailmas pole pandud rohkem ootusi kui õpetajatele. Kooliharidus on ühiskonna toimimise osa, väikestes maakohtades ka ellujäämise tingimuseks, […]

Uus kultuurieelarve toob iga-aastase investeeringu, mis toetab kohalikke omavalitsusi rahvaraamatukogude ruumide ja teenuste uuendamisel. Kultuuriministeerium on saatnud kooskõlastusringile eelnõu, mille eesmärk on luua vastav toetusprogramm – raamatukogude kiirendi. „Raamatukogud on juba ammu palju enamat kui lihtsalt raamatute kodud. Raamatukogud täidavad olulist sotsiaalset rolli, kuid sageli napib arenguks vajalikke ressursse. Eelnõuga alustame raamatukogude hoogsamat kaasajastamist, rahvaraamatukogude […]

Vabariigi Presidendi Kultuurirahastu kuulutab välja konkursi presidendi noore haridustegelase preemiale ning reaalainete eripreemiale, taotlusi oodatakse 31. oktoobrini 2022. Mõlema preemia suurus on 5000 eurot ning need on mõeldud taotlemise ajal 35-aastasele või nooremale inimesele, kes on saavutanud Eesti hariduselus väljapaistvaid tulemusi, olgu siis õpetades, õppematerjale koostades või haridusuuendusi eest vedades. Kandidaate preemiale saavad esitada nii […]

3. oktoobril Kohtla-Järvel toimunud õpetajate päevale pühendatud pidulikul vastuvõtul tunnustati Virumaa kolledžit lausa neljas kategoorias. Pille Ers pälvis Kohtla-Järve linnavalitsuse preemia „Parim õppejõud“. Pille Ers viib Virumaa kolledži üliõpilastele läbi selliseid õppeaineid nagu anorgaaniline keemia, keemia alused jpm. Lisaks aitab ta läbi viia töötubasid keemiatehnoloogia eriala populariseerimiseks. Pille Ers on kompetentne, alati sõbralik ning igas […]

30. oktoobrist asub Sisekaitseakadeemia politsei- ja piirivalvekolledži direktori ametikohale Kristian Jaani. „Politsei- ja piirivalvekolledži järgmiste aastate suurim väljakutse on oluliselt kasvatada politsei- ja piirvalvehariduse andmise mahtu. Meie kolledžist tuleb peamine järelkasv Politsei- ja Piirivalveametile, kuhu oodatakse väga uusi värskelt erialase hariduse saanud kolleege. Olen veendunud, et Kristian Jaani saab kolledži direktorina politseieriala populariseerimisele ja uute […]

President Alar Karis võttis Paikusel vastu politsei- ja piirivalvekolledži kadettide ametivande ning ütles, et kui politseinikud ja piirivalvurid on sitked, nutikad ja head, on Eesti seestpoolt kaitstud. Riigipea meenutas põhiseadust, et Eesti riik on loodud kaitseks sisemisele ja välisele rahule. „Osa sellest sisemisest rahust jääbki teie ja teie kolleegide hoida. Seniseid politsei- ja piirivalveametnikud on […]

Täna andis Sisekaitseakadeemia Paikuse õppekeskuse lipuväljakul traditsioonilise ametivande 130 uut politsei- ja piirivalvekadetti. Olulisel päeval külastas Paikuse õppekekust ka Vabariigi president Alar Karis, kes kohtus enne ametlikku vandeandmist kadettidega vabamas õhkkonnas. Vestluses kadettidega arutleti selle üle, et milliseid väärtusi kannab politseinik ning kadetid jagasid presidendiga, mis põhjusel nad otsustasid politseinikuks õppima asuda. President meenutas kadettidele, et […]

Eestis ajutist kaitset saavatel Ukraina sõjapõgenikest kutseharidustasemega õdedel algas Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis 28. septembril rakenduskõrgharidusõpe õe õppekaval. Kokku alustab õpinguid 23 Ukraina tudengit. Alates sõja puhkemisest on kõrgkoolid koos Haridus- ja Teadusministeeriumiga otsinud võimalusi ja valmistunud Ukrainast Eestisse saabunud tervishoiutöötajate koolitamiseks ning nende pooleli jäänud tervishoiu- ja meditsiinihariduse jätkamise toetamiseks. Juunis kuulutas Tallinna Tervishoiu Kõrgkool […]