Avaleht Haridus

Haridus

Eesti kiitis täna, 3. aprillil ametlikult heaks niinimetatud ohutute koolide (Safe Schools) deklaratsiooni. Deklaratsiooni eesmärgiks on kaitsta õigust haridusele ja hõlbustada haridustee jätkamist konflikti olukorras. Paljudes konfliktides  hävib nii koolitaristu kui ka terve põlvkonna võimalus saada haridust. Eesti seisab laste õiguste kaitse eest relvakonfliktides ka ÜRO Julgeolekunõukogu valitud liikmena. Deklaratsioon tunnustab ühtlasi Julgeolekunõukogu järjekindlat tööd […]

Vabariigi Valitsus andis 2. aprillil Riigikogule üle riigi 2020. aasta lisaeelarve, millega eraldatakse 15 miljonit eurot erakoolide, –lasteaedade ja –lastehoidude ning erahuvihariduse eriolukorrast tingitud kriisist väljumise toetamiseks. Meetme eesmärk on toetada haridusvaldkonna ettevõtjaid möödapääsmatute kulude katmisel, et tagada nende jätkusuutlikkus kriisi ajal ja võimalikult valutu kriisist väljumine. Toetuste andmise tingimuste ja eraldamise kord on koostamisel. […]

Vabariigi Valitsus kiitis heaks ja saatis Riigikogule põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muudatused, millega luuakse võimalus muuta lõpueksamite läbiviimise korraldust ning kooli lõpetamise tingimusi. Ka õpilaste hindamise korraldust distantsõppe ajal tehakse paindlikumaks. Tänavune eksamiperiood, mis pidi algama aprilli lõpus, lükatakse eriolukorra tõttu edasi. Lõpueksamite uute aegade otsustamisel lähtutakse kahest võimalikust stsenaariumist. Juhul, kui eriolukord lõpeb 1. mail, […]

Eesti suurima erakõrgkooli, Ettevõtluskõrgkooli Mainor rektori Mait Rungi kinnitusel on tänavu eelkaitsmisele registreerunud 155 õpilast ning lõputöö edukalt kaitsnutele antakse diplomid plaanipäraselt kätte juunis. Mait Rungi sõnul loengud ja õppetöö toimuvad ning ka lõputööde kaitsmised viiakse üle interneti läbi. “Praegune olukord on meile endale suur õppimise koht, sest täismõõdus e-õpe tuli sisse viia nädalaga,” ütles […]

Kui esimene e-õppe nädal möödus Tallinna koolides kohanemise tähe all, siis möödunud nädalal sujusid tegevused tänu koolide, õpetajate, õpilaste ning lapsevanemate tihedale koostööle väga hästi. Abilinnapea Vadim Belobrovtsev nentis, et väga lühikese ettevalmistusajaga 46 400 Tallinna õpilase distantsõppele üleviimine oli mastaapne ettevõtmine, mis õnnestus ainult tänu eri osapoolte läbimõeldud ja efektiivsele koostööle. „Õpetajad on õppinud […]

Haridus- ja Teadusministeerium jagas õpetajale, lapsevanemale ja noorsootöötajale 25. märtsil 10 soovitust, kuidas rääkida noortega koroonaviiruse ohtlikkusest.  Heade uudiste portaal avaldab soovitused. Uuri, mida noored viiruse kohta juba teavad. Lase neil rääkida mõtetest ning tunnetest, mis sellega seoses tekivad, täpsusta vajadusel fakte ja korrigeeri riskide kohta käivaid väärarvamusi. Paku juurde informatsiooni, selgita, kust sinu info […]

HITSA pakub õpetajatele kiirkoolitusi e-õpet toetavate keskkondade ja tööriistade tutvustuseks. Samuti kutsutakse osalema veebiseminaridel, kus aineõpetajad ja haridustehnoloogid annavad nõu, kuidas korraldada õppetööd distantsõppes. HITSA uued kiirkoolitused algajatele “Google Classroom selgeks nädalaga” ja “Moodle kursus nädalaga” tutvustavad nende populaarsete e-õppe keskkondade võimalusi ning õpetajad saavad praktiliselt selgeks, kuidas keskkondi õppetöös kasutada. Google Classroom on lihtne ja mugav õpihaldussüsteem. […]

Haridussüsteemi edasiarendamiseks ja kiirete muudatustega kohanemiseks tuleb viia Eesti koolide õppetöö tervikuna üle mõnele maailma juhtivatest virtuaalõppeplatvormidest (LMS ehk Learning Management System). Estonian Business Schooli (EBS) kantsleri Mart Habakuke hinnangul oleksid Eesti koolid nii eriolukordadeks paremini valmistunud, aga see lihtsustaks ka tavaolukorras parimate praktikate jagamist õpetajate ja koolide vahel ning looks õppurite juurdepääsu kiiresti uuenevatele virtuaalõppe lahendustele: […]

Vabariigi Valitsus otsustas, et alates sellest aastast määratakse riiklik hariduspreemia lisaks senistele kategooriatele ka huvihariduse õpetajale ja senise ühe asemel antakse välja kuni kolm haridustöötaja elutööpreemiat. Haridus- ja teadusminister Mailis Repsi sõnul on Eesti haridustöötajad praegu rohkem kui kunagi varem maailmas eeskujuks ja väärivad suuremat tunnustamist. „Eriolukorras ja distantsõppe tingimustes on eriti oluline tunnustada haridustöötajaid, kes on […]

Riigikogu liige Katri Raik uuris tänases infotunnis haridus- ja teadusminister Mailis Repsilt distantsõppe rakendamise ja sellealase nõustamise ning riigi- ja sisseastumiseksamite toimumise kohta. Ministri sõnul on olnud esimesed poolteist nädalat kaugõpet enamikule koolidele sellises ulatuses väga uudne, kuid olukorraga on hästi kohanetud. Samas leiab ta, et veebipõhiste ülesannete puhul on vaja leida hea tasakaal. „Väiksematele […]