1. Avaleht
  2. Keskkond
  3. COP28 eel: Kliimaneutraalsuse saavutamiseks on vaja eemaldada takistused ringmajandusele üleminekul
COP28 eel: Kliimaneutraalsuse saavutamiseks on vaja eemaldada takistused ringmajandusele üleminekul

COP28 eel: Kliimaneutraalsuse saavutamiseks on vaja eemaldada takistused ringmajandusele üleminekul

Keskkonnaettevõte Ragn-Sells osaleb ÜRO kliimakonverentsil COP28, seda nii osana Rootsi delegatsioonist, kui olles ka ajalooliselt esmakordselt avatava Eesti paviljoni suurtoetaja. Ragn-Sells-i eesmärk on kliimakonverentsil näidata, kuidas üleminek ringmajandusele on hädavajalik kliimamuutuste leevendamiseks ja kuidas arusaamasid jäätmetest tuleb täielikult ringi mõtestada.

„Täna suudetakse globaalselt kõigest alla 20% kaevandatatud materjalidest uuesti ringlusse võtta. Ainuüksi taaskasutatavate materjalide osakaalu kahekordistamisega ülemaailmses majanduses suudaksime ÜRO väitel hoida maailma soojenemise alla kahe kraadi Celsiuseni. COP28-l soovime innustada teisi nägema ringmajandust olulise vahendina kliimakriisi lahendamiseks ning veelgi olulisem, meie enda innovatsioonide toel soovime näidata, et muutus on võimalik,” sõnas Ragn-Sells Eesti juhatuse esimees Kai Realo.

ÜRO andmetel moodustab loodusvarade kaevandamine ja töötlemine umbes 50 protsenti globaalsetest kasvuhoonegaasidest. Seetõttu on majandus, mis põhineb materjalide järjepideval taaskasutamisel võti kliimaneutraalse ühiskonna suunas. Samal ajal praegused seadused, mis põhinevad lineaarsel majandusel ei toeta või sageli lausa takistavad jäätmete kasutamist jätkusuutliku tooraineallikana. Selleks, et kliimakatastroofi vältimisel edu saavutada, peab jäätmetest tooraine eraldamine ja nende ringlusse suunamine olema eelistatum ja lihtsam kui nende ammutamine otse maapinnast või ära põletamine.

Ragn-Sells korraldab ja osaleb rohkem kui kümnes seminaris ja paneelis. Lisaks Eesti paviljonile koos Põhjamaade Ministrite Nõukoguga ka Rootsi paviljonis Rahvusvahelise Kaubanduskoja juures. Selle hulka kuuluvad koostöö ja vestlused mitmete ministrite, samuti Euroopa Komisjoni energiavolinik Kadri Simsoni ja teiste valdkonna tippspetsialistidega. Lisaks on kavas mitmeid teisigi kohtumisi ringmajanduse ja kliima teemadel.

Tugev fookus saab olema rohetehnoloogiate arendamisel, mis võimaldavad kriitilisi tooraineid väärindada tööstusjäätmetest. Inspireeriva näitena tutvustab Ragn-Sells maailmale, kuidas seni aastasadu kasutuna seisvatest ja keskkonda koormavatest põlevkivi tuhamägedest on võimalik toota maailma esimest kliimapositiivset kaltsiumkarbonaati ning väärindada neist välja teisigi kriitilisi tooraineid nagu magneesium, räni, alumiinium.

Jätkusuutliku toidu kasvatamise tagamiseks toome kliimakonverentsile näiteid lahendustest, mis võimaldavad tänaste tehnoloogiatega võrreldes, 80% madalama süsiniku jalajäljega mineraalväetiseid toota reoveest ja reoveemudast, mitte neid kaevandada looduslikest allikatest.

  • ÜRO kliimamuutuste konverents (UNFCCC osapoolte konverents) ehk COP, on iga-aastane rahvusvaheline kliimakohtumine, mis toimub 30. novembrist kuni 12. detsembrini 2023 Dubais Expo Citys.
Head Uudised GoodNews