Home Kultuur Eesti juhtimisel valminud Euroopa raport tõstab ruumiloome keskmesse kultuuri
Eesti juhtimisel valminud Euroopa raport tõstab ruumiloome keskmesse kultuuri

Eesti juhtimisel valminud Euroopa raport tõstab ruumiloome keskmesse kultuuri

Euroopa ruumiloome ekspertide koostöös valmis raport, mis annab soovitusi selle kohta, kuidas tagada kvaliteetne arhitektuur ja ehitatud keskkond.

Raportis „Ühise arhitektuurikultuuri suunas – investeerimine kvaliteetsesse kõigile mõeldud elukeskkonda” pakutakse välja viise, kuidas arhitektuur ja laiemalt ehitatud keskkond oleks kvaliteetsem ning millistele tingimustele see peaks vastama. Selles rõhutatakse kultuurikeskse lähenemise vajadust elukeskkonnale.

„Targad ruumiotsused aitavad hoida ja väärtustada meie elukeskkonda, mis on otseselt seotud üldise heaoluga,” ütles rahvusvahelist töörühma juhtinud kultuuriministeeriumi arhitektuuri- ja disaininõunik Veronika Valk-Siska. „COVID-19 pandeemia kogemus näitas, kui tähtsaks sai ligipääs heale avalikule ruumile ja looduslikele puhkealadele. Järelikult ei ole arenduste puhul ainult funktsionaalsed, tehnilised või majanduslikud aspektid piisavad. Ohuks on siin näiteks hinnapõhised hanked, millele tuleks ka Eestis vastukaaluks järjest rohkem kasutada väärtuspõhise hankemudeli võimalusi.”

Parima praktika näiteid on raportis toodud eri paigust üle Euroopa. Ekspertide soovitused puudutavad laiemalt Euroopa Liidu tasandit, eraldi liikmesriikide, aga ka kohalikku vaadet lisaks erasektorile ja erialainimeste ringile. Raport on tihedalt seotud Euroopa roheleppe väärtustega. Eestis on raportis kirjeldatu näiteks „Hea avaliku ruumi“ programm, tänu millele on uue väljanägemise saanud 10 linnasüdant üle Eesti. Ruumiloome võimaluste paremaks teadvustamiseks Euroopas soovitab raport toetada põhjalikumat ruumiharidust ja sisulist inimeste kaasamist.

Eksperdirühma materjalid on kättesaadavad siin.