Avaleht Eesti elu Eesti Kaitsetööstuse Liit esitles Eesti idapiiril uusi piiriseire tehnoloogiaid
Eesti Kaitsetööstuse Liit esitles Eesti idapiiril uusi piiriseire tehnoloogiaid

Eesti Kaitsetööstuse Liit esitles Eesti idapiiril uusi piiriseire tehnoloogiaid

Eesti Kaitsetööstuse Liit (EKTL) tutvustas lõppeval nädalal Piusa ja Saatse piirilõikudel uusi piiriseire tehnoloogiaid ja võimekusi. Tutvustati nii seadmete ristkasutamise kui ka piirijuhtumite tulemuslikuma avastamise võimalusi.

Demopäeva väisanud siseministeeriumi kantsler Lauri Lugna tunnustas EKTL-i ning Politsei- ja Piirivalveameti (PPA) tihedat koostööd idapiiri valvamisel. „Enam kui kümne aasta pikkune  koostöö on olnud kasulik ja tulemuslik mõlemale osapoolele. Tänu sellele arenevad nii PPA-s kasutusel olevad tehnilised vahendid kui ka EKTL-i toodete konkurentsivõime. Idapiiri seireks ETKL-i poolt välja arendatud tehnilised lahendused aitavad piiririkkumisi kergema vaevaga tuvastada – see on tänasel päeval Euroopa Liidu välispiiri valvavale riigile kriitilise tähtsusega võimekus,“ nentis Lugna.

Demopäevad võimaldasid Eesti kaitsetööstuse ja Defence Estonia klastri ettevõtetel demonstreerida piiriseire tehnoloogiaid ja võimekusi Eesti idapiiril. Esitluste tulemusena selguvad seadmete kasutamise võimalused piiri valvamiseks, sh seadmete võimekus edastada pilti, videot, tuvastada isikuid ja sõidukeid ning nende liikumiskiirust. Ühiselt simuleeriti erinevaid piiririkkumisi ning avastati ja tuvastati EKTLi toodetega piiririkkujad. Demo stsenaariume aitas väljatöötada ja läbi viia Sisekaitseakadeemia.

PPA piirihaldusbüroo juhtivpiiriametnik Rain Arumäe ütles, et koostöö Eesti Kaitsetööstuse Liiduga on olnud väga positiivne ja arendav ning demopäevad ja nende ettevalmistamine andsid praktilisi ideid. „Siinsamas Eestis on välja arendatud märkimisväärselt head piiri valvamiseks sobivad seadmed. Igal seadmel on omad eelised ning neid koos idapiiril rakendades, tõstame veelgi oma teadlikkust piiriolukorrast,“ rääkis Arumäe.

EKTL-i tegevjuht Tarmo Ränisoo ütles, et ettevõtte edukust saab mõõta konkurentsivõimeliste toodete ja teenustega, mis sünnivad alati praktilises koostöös nõudliku kliendiga. „Koostöö parimate piiriseirelahenduste leidmiseks on väga hea ja õpetlik näide sellisest koostööst, mille eest oleme Siseministeeriumile ja Politsei- ja Piirivalveametile väga tänulikud.“

Siseministeeriumi ja Eesti Kaitsetööstuse Liit uuendasid märtsis omavahelist koostöölepet, kus kinnitati ühishuvi tugevdada Eesti siseturvalisuse valdkonda ning sellesse oma toodete ja teenustega panustavate ettevõtete arengut.