Home Määratlemata Eesti kuues rahvuspark luuakse Ida-Virumaale
Eesti kuues rahvuspark luuakse Ida-Virumaale

Eesti kuues rahvuspark luuakse Ida-Virumaale

Riigikogus läheb täna kolmandale lugemisele seaduseelnõu, mille kohaselt muudetakse senist looduskaitseseadust ning luuakse uus Alutaguse rahvuspark.
Riigikogu keskkonnakomisjoni liikme Valeri Korbi sõnul aitab rahvuspargi loomine kaitsta piirkonnale omast ökosüsteemi, koos oma soode, metsade, rannikualade ja kultuuripärandiga. „Paljudele inimestele seostub Ida-Virumaa ennekõike Eestile ülimalt olulise tööstuspiirkonnana. Seda vaatenurka on vajalik muuta, sest tegelikult pakub Kirde-Eesti suurepärast loodus- ja elukeskkonda, mille kaitsmiseks ning säilitamiseks saigi Eesti kuues rahvuspark loodud,“ sõnas Korb, lisades, et otsus avaldab positiivset mõju piirkonnale tervikuna.
Eelnõu järgi hakkavad Alutaguse rahvusparki kuuluma Puhatu, Agusalu, Muraka ja Selisoo looduskaitsealad ning Kurtna, Smolitsa, Jõuga, Struuga ja Mäetaguse maastikukaitsealad, Narva jõe ülemjooksu hoiuala ning Iisaku parkmetsa kaitseala.
„Tänapäeval on inimeste suhtumisse tublisti muutunud ning looduses veedetakse järjest enam aega. Uue puhkepaiga loomine peaks tõstma Ida-Virumaa külastavust, edendama turismi ning muutma senist ettevõtlusega seostatud negatiivset kuvandit,“ ütles Valeri Korb.
Kavandatava rahvuspargi pindala on 43 568 hektarit ning kogu territoorium on juba riikliku kaitse all. Loodav rahvuspark hõlmab nii riigi kui ka eramaad, mille pindalad on vastavalt 42 627 hektarit ja 910 hektarit