1. Avaleht
  2. Eesti elu
  3. Eestlased naudivad jõulude juures enim õhtusööki ja traditsioone
Eestlased naudivad jõulude juures enim õhtusööki ja traditsioone

Eestlased naudivad jõulude juures enim õhtusööki ja traditsioone

Eestlaste jaoks on jõulude tähistamise juures kõige tähtsam õhtusöök ja pühadega seonduvad traditsioonid, selgus Norstati rahvusvahelisest aastalõpu küsitlusest.

Foto: Freepik

“Küsitlusest tuleb mitmel juhul välja, et kuigi väikeseid erinevusi leidub, siis suures pildis on Eesti inimeste suhtumine jõuludesse väga sarnane meie lähinaabritega,” kommenteeris Norstat Eesti juht Birgit Aasmäe.

Suures pildis on Eesti inimeste suhtumine jõuludesse väga sarnane meie lähinaabritega.

Küsimusele, mis on parim asi jõulude juures, vastas 36% eestlastest, et selleks on jõuluõhtusöök ja jõulutraditsioonid. Need kaks eelmainitut olid tabeli tipus ka rootslaste jaoks. Soomlased peavad kõige paremaks asjaks jõulude juures õhtusööki (51% vastanutest), teiseks jõuluatmosfääri ja kolmandaks jõulutraditsioone.

Foto: Freepik

Võrreldes lähinaabritega, on eestlaste seas kõige vähem neid (12%), kes arvavad, et jõulude parim osa on teistele kingituste tegemine. Võrdluseks on sama osakaal rootslaste seas 22%.

Jõulukampsuni traditsioon on Eestis võrreldes Läti ja Leeduga vähem levinud. Kui Eestis vastas 30% küsitletutest, et neil on jõulukampsun olemas või nad plaanivad selle osta, siis Lätis oli neid 41% ja Leedus 43%. Soome ja Rootsi sarnanesid enam Eestile, vastavalt 33% ja 34%.

Baltimaade suurimad jõulude ajal kirikus käijad on leedulased, 38% neist plaanib minna jõuluteenistusele. Eestlaste seas on selliseid inimesi 20% ja lätlaste seas 25%. Rootslaste ja soomlaste seas on kirikusse minejaid veel vähem, vastavalt 13% ja 15%.

  • Küsitlus viidi läbi käesoleva aasta novembris ja Eestist osales selles veebipõhiselt 834 inimest.
Head Uudised GoodNews