Home Poliitika EI NÕUTA ENAM KULUDOKUMENTIDE ESITAMIST! Riigikogu kiitis heaks represseeritu toetuse
EI NÕUTA ENAM KULUDOKUMENTIDE ESITAMIST! Riigikogu kiitis heaks represseeritu toetuse

EI NÕUTA ENAM KULUDOKUMENTIDE ESITAMIST! Riigikogu kiitis heaks represseeritu toetuse

EI NÕUTA ENAM KULUDOKUMENTIDE ESITAMIST! Riigikogu kiitis heaks represseeritu toetuseRiigikogus täna heakskiidetud seaduse kohaselt on alates järgmisest aastast represseeritu toetus 192 eurot aastas. Seni kehtivad tervise taastamise toetus ja sõidusoodustus ühendatakse ühtseks represseeritu toetuseks ning selle taotlemiseks ei nõuta enam kuludokumentide esitamist.

Valitsuse algatatud okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse ja ühistranspordiseaduse muutmise seaduse (61 SE) poolt hääletas 73 Riigikogu liiget.

„Represseeritu toetus on mõeldud inimestele, kes on kannatanud okupatsioonirežiimi all. Tervise taastamise toetuse ja sõidusoodustuse liitmisega represseeritu toetuseks kaotatakse sõidupiletite esitamisega kaasnev ebavajalik bürokraatia, mida on represseeritud kaua oodanud,“ ütles sotsiaalkomisjoni esimees Aivar Kokk Riigikogu saalis.

Kehtiva korra kohaselt hüvitatakse represseeritule 50 protsenti tema poolt tasutud sõidupileti hinnast, kuid mitte rohkem kui 32 eurot kalendriaastas.

Peale sõidusoodustuse on represseeritul ja represseerituga võrdsustatud isikul õigus tervise taastamise toetusele, mis on 160 eurot kalendriaastas ning mida makstakse välja üks kord aastas kuludokumente esitamata.

Represseeritu toetust hakkavad saama ligi 11 300 inimest.

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *