Avaleht Poliitika

Poliitika

Täna kogunes uus Vabariigi Valimiskomisjon (VVK) oma esimesele koosolekule, kus valiti esimeheks Tallinna Ringkonnakohtu kohtunik Oliver Kask ja aseesimeheks riigikontrolöri nõunik Airi Mikli. „Pean tähtsaks valimiskomisjonide jätkuvalt usaldusväärset tööd ning valimiskorralduse edasiarendamist. Pika aja jooksul on Vabariigi Valimiskomisjoni usaldatud väga kõrgelt ja selle usalduse püsimise eest tuleb hea seista ka edaspidi,“ märkis Kask. Lisaks Kasele […]

President Kersti Kaljulaid läheb kolmapäeval visiidile Valgamaale ja Tartusse, kus külastab kohaliku elu eestvedajaid ja ettevõtteid ning lõpetab ringkäigu Peipsi peal tragimisega. Riigipea alustab visiiti kolmapäeva hommikul, külastades Tartumaal Vana-Kuustes asuvat ja marjakasvatusega tegelevat Marjamaa talu. Talul on 30 ha põllumaad ja seal kasvab ligikaudu 100 tonni marju aastas. Seejärel astub president Kaljulaid läbi Valgamaa […]

Riigikogu lõpetas valitsuse algatatud Põllumajandusameti ning Veterinaar- ja Toiduameti Põllumajandus- ja Toiduametiks ümberkorraldamisega seonduvalt Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (164 SE) teise lugemise ja saatis selle kolmandale lugemisele. Eelnõuga (164 SE) moodustatakse Põllumajandusameti ning Veterinaar- ja Toiduameti põhjal Põllumajandus- ja Toiduamet, mis alustab tööd 1. jaanuaril 2021. Muudatused vastavad valitsuse tegevusprogrammi alusel heakskiidetud riigireformi […]

Riigikogus läheb täna esimesele lugemisele seaduseelnõu, mille kohaselt muutub tahkeküttel küttesüsteemide olemasolul vingugaasiandur kohustuslikuks. Eelnõu seletuskirjale tuginedes on viimase rahvaloenduse andmete kohaselt Eestis umbes 200 000 kodu, mis on varustatud ahju, kamina või pliidi ning kuhu tuleks vingugaasiandur paigaldada. Eesti Kohtuekspertiisi Instituudi statistika põhjal on pea 95% juhul põhjustanud tulekahjus hukkunute surma just vingumürgitus. Riigikogu õiguskomisjoni liikme […]

Tartu linnavalitsus toob koostöös Tartu Kunstikooli õpilastega juunis kaarsillale näituse Eesti Vabariigi põhiseadusest. Põhiseaduse sajandaks aastapäevaks valminud näituse „Põhiseadusega Põhiseadusest“ keskmes on joonistused ja tekstid, mis said inspiratsiooni rahvuseepose Kalevipoeg värssidest ning põhiseaduse peatükkidest. Tartu Kunstikooli õpilased Kristin Kaldam, Mette Mari Kaljas, Aulis Puri ja Vanessa Järv on oma erineva käekirjaga loonud joonistused ja kollaažid ning saanud […]

Valitsus leevendas COVID-19 seotud piiranguid nii reisimise, avalike ürituste, spordivõistluste korraldamise kui haridusvaldkonnas. Reisimine alates 1. juunist Valitsus kiitis heaks otsuse, millega lubatakse alates 1. juunist Eesti riigipiiri ületada inimesel, kes saabub siia Euroopa Liidu või Schengeni konventsiooni liikmesriigist või Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigist. Inimene tohib Eesti riiki siseneda juhul, kui ta on haigustunnusteta ja […]

Tänasel istungil kiitis valitsus heaks seadusemuudatused, millega tõstetakse töötuskindlustushüvitist ja töötutoetust, lubatakse edaspidi ajutist töötamist töötuks olemise ajal ning täpsustatakse töötuskindlustushüvitise tingimusi seoses välismaal töötamise ning hooajatöödega. Lisaks andis valitsus heakskiidu töötasuhüvitise pikendamiseks ühe kuu võrra kinnitades selleks otsused vajalike eelarvevahendite kohta. „Seaduse muudatusega aitame parandada inimeste majanduslikku toimetulekut töötuse perioodil, kuid samas motiveerime tööturule […]

Valitsus kiitis täna heaks rahvastikuminister Riina Solmani esitatud perehüvitiste seaduse muutmise eelnõu, millega lühendatakse elatisabi ooteperioodi kolme kuu võrra ja pikendatakse vanemahüvitise järjestikuste sündide kaitsega perioodi 2,5-aastalt 3-aastani. „Mõlemad muudatused, nii sama suure vanemahüvitise saamise õiguse pikenemine kolme aastani laste järjestikuse sünni korral kui ka elatisabi ooteperioodi lühendamine kolme kuu võrra aitavad tagada lastega peredele […]

Kultuuriminister Tõnis Lukas tutvustas täna, 28. mail valitsusele arengukava „Lõimuv Eesti 2020“ 2019. aasta aruannet. Sellest selgub muuhulgas, et Eesti on vähenenud tööturulõhed eri rahvustest inimeste vahel, paranenud on eesti keele tasemeeksamite sooritus ning kasvanud ka ETV+ vaadatavus venekeelse elanikkonna seas. „Muu kodukeelega inimeste Eesti ühiskonda lõimumise eeldus on eesti keele oskus. Seega on lõimumine […]

Valitsuskabinet toetas ettepanekuid, mis aitavad ennetada joobes juhtimist, sellest põhjustatud liiklusõnnetusi, laiendada alkoholi tarvitamise häire ravi võimalusi ning karmistab karistusi inimese hukuga lõppenud liiklusõnnetuse põhjustamise eest. „Joobes juhtimine on tõsine probleem, millega peab ühiskonna tasandil tegelema. Olukord ei ole läinud viimastel aastatel paremaks ja pigem näitavad 2020 esimese viie kuu andmed, et kriminaalses joobes tabatud […]