Home Poliitika

Poliitika

Valimistel antud hääled on nüüdseks kokku loetud, aga kui palju arvuteid, printereid ja teisi tehnilisi lisaseadmeid Riigikogu valimiste läbiviimiseks vaja läks? Valimiste korraldajad annavad ülevaate. “Valimisjaoskondi ja asukohti, kus sel korral hääli sai anda, oli Eestis kokku 448. Kõikide asukohtade peale kokku kasutati 1500 arvutit, 220 printerit, 650 triipkoodilugejat ja lisaks ka väikeseadmeid,” selgitas Riigi IT […]

MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi ja uuringufirma Norstat Eesti AS koostöös küsitletakse iga nädal inimeste erakondlikku eelistust. Viimaste tulemuste põhjal toetab Reformierakonda 28,6%, Eesti Konservatiivset Rahvaerakonda 20,9%, ja Keskerakonda 18,1% valimisõiguslikest kodanikest. Viimased koondtulemused kajastavad küsitlusperioodi 7. veebruarist 3. märtsini ning kokku küsitleti 4000 valimisealist Eesti Vabariigi kodanikku. Viimaste tulemuste põhjal on vahetult enne valimisi peatunud Reformierakonna […]

Riigikogu esimees Jüri Ratas ütles Eesti Vabariigi aastapäeva hommikul toimunud pidulikul riigilipu heiskamise tseremoonial, et kuigi 24. veebruari tähendus on meiegi jaoks muutunud, ei loovuta me Eesti kõige olulisemat tähtpäeva kurjusele, vaid see jääb tähistama vabadust. Ratas ütles Kuberneri aias toimunud tseremoonial, et kui me aasta tagasi heiskasime Pika Hermanni torni Eesti Vabariigi sünnipäeva auks oma sinimustvalge […]

Riigikogu riigikaitsekomisjoni esimees Raimond Kaljulaid ütles kohtumisel Prantsusmaa Rahvusassamblee kaitsekomisjoni delegatsiooniga, et Eesti ja Prantsusmaa kaitsekoostöö on intensiivne ja väga hästi toimiv. Kaljulaid toonitas oma Prantsusmaa kolleegidele NATO riikide kaitsekulutuste suurendamise olulisust. Kaljulaid märkis, et praeguse julgeolekukeskkonna tõttu tuleb kaitseinvesteeringuid suurendada, et piisavalt kõrge valmidusega vägesid, sõjalisi võimeid ja varusid tagada. „Eesti on vastu võtmas Eesti julgeolekupoliitika […]

Ligi 7000 õpetajat ühendav Eesti Haridustöötajate Liit kogub sel nädalal ligi 100 koolimajas ja rahvaalgatus.ee keskkonnas allkirju nõudmistele, mis antakse üle uuele Riigikogule. Liidu juhi Reemo Voltri sõnul on eesmärk innustada inimesi Riigikogu valimistel osalema ning poliitikuid hariduse probleeme lahendavaid otsuseid langetama. „Teeme valimisteks soojendust või miks mitte ka peaproovi. Kõik on sisuliselt nagu päris, hääletada saab […]

Valitsus otsustas võtta looduskaitse alla Soome lahes asuva Neugrundi madaliku, et tagada sealse unikaalse meteoriidikraatri puutumatus ning hoida väärtuslikku mereelustikku ja linnustikku. Keskkonnaminister Madis Kallas tõi looduskaitseala loomise vajalikkust põhjendades välja, et Neugrundi meteoriidikraater on rahvusvahelise tähtsusega loodusobjekt. „See on maailmamere teadaolevalt kõige paremini säilinud meteoriidikraater,“ lisas Kallas. „Neugrundi madalikul vajavad kaitset ka mitmekesise elustikuga […]

Järgmisel nädalal saadab riik igale hääleõiguslikule inimesele Riigikogu valimiste kohta teabelehe, millelt leiab hääletamisega seotud informatsiooni. Teabeleht jõuab valijateni hiljemalt 23. veebruaril. Teabeleht kannab infot valimiste aja ja hääletamisõiguse kohta, samuti on lehel märgitud kõigi hääletamisruumide asukohad valija elukohajärgses omavalitsuses või Tallinna linnaosas. Need, kel on ametlik @eesti.ee e-posti aadress suunatud või on e-posti aadress rahvastikuregistris, […]

Riigikogu võttis tänasel istungil vastu üheksa seadust ja ühe otsuse, lõpetas 18 eelnõu teise lugemise ning kuulas ära kultuuriministri ettekande riigi pikaajalise arengustrateegia „Eesti 2035“, sealhulgas Eesti spordipoliitika põhialuste elluviimisest. Riigikogu võttis vastu valitsuse algatatud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse (523 SE), mis sätestab ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni planeerimise, korraldamise ja kasutamise alused, riigi, vee-ettevõtja, kohaliku omavalitsuse ja tarbija […]

Riigikogus toimus väliskomisjoni algatusel olulise tähtsusega riikliku küsimusena välispoliitika arutelu, mille keskmes oli Venemaa agressioon Ukrainas. Väliskomisjoni esimees Andres Sutt rõhutas Ukraina toetamise tähtsust. „Ukraina vajab igakülgset relvaabi ja me peame lääne kaitsetööstuse võimekust kiirelt tõstma,“ lausus ta. „Liitlaste tehnoloogiline ja majanduslik võimekus ületab Venemaa sõjatööstuse oma kordades. Meil on kohustus see üleolek realiseerida.“ Samuti toonitas Sutt […]

President Alar Karis tõi Inimõiguste Instituudi aastakonverentsi avasõnavõtus välja, et Venemaa sõda Ukraina vastu kinnitab taas traagilist ajaloolist kogemust – sõdades ja relvakonfliktides rikutakse rahvusvahelist humanitaarõigust ning inimõigusi ja põhivabadusi, põhjustades ebainimlikke kannatusi tsiviilisikutele. „Kõigile inimõiguste rikkujaile kõikjal maailmas – Venemaal, Valgevenes, Afganistanis ja mujal – tuleb selgelt mõista anda, et ükski kuritöö ei jää […]