Home Keskkond Erametsaliidu koosolek: kliimaneutraalsuse nimel tuleks rohkem pingutada!
Erametsaliidu koosolek: kliimaneutraalsuse nimel tuleks rohkem pingutada!

Erametsaliidu koosolek: kliimaneutraalsuse nimel tuleks rohkem pingutada!

Täna toimus Eesti Erametsaliidu volinike koosolek, kus arutati, kuidas metsandussektor saab anda panuse Eesti süsinikneutraalsuse saavutamiseks.

Eesti ja paljude teiste EL-i liikmesriikide püüdlused pole veel piisavad, et täita Pariisi kliimaleppes ja EL-is 2030. aastaks seatud eesmärke. Erametsaliidu sõnul peitub Eesti jaoks suur võimalus tänaste keskkonnaprobleemide seljatamiseks just metsades ja nende majandamises.

Liidu juhatuse esimees Ando Eelmaa leiab, et Eesti suurim keskkonnaproovikivi on leida võimalusi rohelisemaks energiaks, sest just sealt tuleb eestlaste üüratu keskkonnajalajälg. „Paraku otsivad mitmed keskkonnaorganisatsioonid mugavaid asendustegevusi, vastandudes põhimõtteliselt näiteks metsandussektorilele, mis ometi on üks süsinikneutraalsuse võtmekohti Eesti jaoks,“ märgib Eelmaa.

Üle 70 protsendi Eesti süsiniku jalajäljest tuleb põlevkivitööstusest. „Kasvavad puud on need, mis süsinikku seovad ja inimeste tekitatud keskkonnamõju maandada aitavad,“ sõnab Eelmaa. Tänaste kliimaprobleemide peamine põhjustaja on tööstusrevolutsioonijärgselt maa seest välja toodud süsinik. Noored intensiivselt kasvavad puud on eriti aktiivsed looduslikud süsiniku sidujad. Tehes puidust pikaajalisi tooteid, lukustatakse puidus olev süsinik pikemaks ajaks.

“Isegi sel juhul, kui asendame osa põlevikivist puiduga, mis ei sobi majade või mööbli valmistamiseks, on see sammuke süsinikneutraalsusele lähemale, sest pööritame juba atmosfääris olevat süsinikku, mitte ei too maa alt uut välja,” ütles Eelmaa. Ühe sammuna on Eesti Erametsaliit juba teinud peaministrile ettepaneku algatada uuringud, et liikuda edasi puidu väärindamise kõrgematele astmetele. See oleks võit keskkonnale, metsaomanikele ja Eesti riigile.

„Tänaste globaalsete kliimaprobleemide taustal lasub metsandussektoril suur vastutus, aga ka võimalus. Eesti Erametsaliidu liikmed ja metsaomanikud laiemalt on valmis seda vastutust kandma. Metsarikka riigina võiksime olla maailmas eestvedaja ja olla julged kliimaneutraalsuse eesmärkide seadmisel,“ lisas Eelmaa.