1. Avaleht
  2. Haridus
  3. Esita kandidaat! Tallinn annab välja esimese hariduse missioonipreemia
Esita kandidaat! Tallinn annab välja esimese hariduse missioonipreemia

Esita kandidaat! Tallinn annab välja esimese hariduse missioonipreemia

Tallinna Haridusamet annab tänavu esimest korda välja missioonipreemia, et tunnustada inimesi, kes oma tegevusega toetavadharidusameti missiooni elluviimist. Kandidaate saab esitada kuni 3. detsembrini.

Abilinnapea Vadim Belobrovtsevi sõnul soovib Tallinn hariduse missioonipreemiaga tunnustada inimesi, kes oma tegevuses on lähtunud eelkõige õppijate vajadustest. „Tõsiasi, et oleviku haridussüsteem valmistab ette tuleviku inimesi, sunnib meid alatasa leidma lahendusi ja viise, mis aitaks seda teha võimalikult hästi. Oluline on nii laste arengut toetav õpikeskkond kui ka horisondist kaugemale vaatavad õppeviisid,“ ütles Belobrovtsev. „Soovime, et meie lapsed saaksid koolist kaasa suhtlemisoskused, analüüsivõime, loovuse, ettevõtlikkuse, julguse teha iseseisvaid otsuseid ja teised väärtused, mis oleksid eelduseks õnnelikuks eluks täiskasvanuna. Kahtlemata kannab sel teekonnal olulist rolli inimene, kes teeb oma tööd missioonitunde ja pühendumusega.“

Missioonipreemia saab inimene, kes on oma ametikohal töötanud vähemalt kolm aastat, tegutsenud läbimõeldult, süsteemselt ja kogu organisatsiooni arengut mõjutades. Ta on teinud koostööd teistega ja kaasanud neid ka oma ettevõtmistesse. Tema rakendatud lahendused on väärtuslikud ka teistes haridusasutustes ja tema tegevuse mõju on mõõdetav. Kandideerimise aluseks on vabas vormis ülevaade kandidaadi tegevusest ning nii kandidaadi kui ka esitaja kontaktandmed.

Kandidaate saavad esitada nii õpilased ja nende vanemad, organisatsioonid, mittetulundusühingud ja kõik linnakodanikud.

Taotluste esitamise tähtaeg on 3. detsember kell 15.00. Konkursi statuut ja taotluse esitamise vorm on THA kodulehel.

Otsuse missioonipreemia omistamiseks teeb haridusameti moodustatud komisjon, kaasates vajadusel eksperte. Tunnustused antakse ülepidulikul aastalõpu vastuvõtul Rahvusooperis Estonia, tunnustatute nimed avalikustatakse Tallinna Haridusameti kodulehel.

Head Uudised GoodNews