1. Avaleht
  2. Haridus
  3. ESSEEKONKURSS I Sisekaitseakadeemia esseekonkurss kutsub mõtlema maksusüsteemi tulevikule
ESSEEKONKURSS I Sisekaitseakadeemia esseekonkurss kutsub mõtlema maksusüsteemi tulevikule

ESSEEKONKURSS I Sisekaitseakadeemia esseekonkurss kutsub mõtlema maksusüsteemi tulevikule

Sisekaitseakadeemia finantskolledž kuulutab esimest korda välja esseekonkursi „Eesti maksusüsteem aastal 2050“, millest on oodatud osa võtma 10.-12. klassi õpilased. Tööde esitamise lõpptähtaeg on 7. märts 2023. Võistlustöö tuleb esitada eesti keeles.

Korraldajate eesmärk on tõsta noorte maksuteadlikkust. „2022. aasta Eesti elanike maksutahte uuringu kohaselt eristuvad 15-24 aastased noored teistest sotsiaaldemograafilistest gruppidest negatiivsemate hoiakute ja käitumisega maksude maksmise suhtes. Esseekonkursil osalemine annab võimaluse noori kaasata maksudebatti ja annab neile võimaluse pakkuda omalt poolt tulevikku suunatud lahendusi riigi maksusüsteemi toimimiseks,“ selgitab Sisekaitseakadeemia finantskolledži direktor Kerly Randlane.

Võistlustööks sobib essee maksimumpikkusega 4500 tähemärki koos tühikutega. Hinnatakse eelkõige essee sisukust, loogilist arutluskäiku, isikupärast lähenemist ja ladusat keelekasutust, samuti võimet oma ideid selgelt ning veenvalt esitada. Essee kirjutamisel tasub olla loov ja lasta fantaasiasulel lennata.

Essee pealkirjaks märkida „Eesti maksusüsteem aastal 2050“. Essee kirjutamisel võib lähtuda järgmistest probleemipüstitustest:

  • Kas hetkel Eestis kehtiv maksusüsteem on parim lahendus?
  • Milliseid teiste riikide maksusüsteeme võiks eeskujuks tuua?
  • Milliseid ajaloos tuntuid edukaid teiste riikide maksusüsteeme oleks võimalik Eestis rakendada?
  • Milline oleks Eesti riigile kõige parem maksusüsteem?

Oma konkursitöö tuleb saata aadressile: esseekonkurss@sisekaitse.ee hiljemalt 7.märts 2023 (k. a.). E-kirjale lisada autori nimi, kool, klass, kontaktandmed, mille kaudu vajadusel ühendust võtta. Tulemused tehakse teatavaks 20. märts 2023 Sisekaitseakadeemia finantskolledži Facebooki lehel.

Head Uudised GoodNews