Avaleht Eesti elu Hea uudis! Valga linn tõstab lasteaiaõpetajate töötasu
Hea uudis! Valga linn tõstab lasteaiaõpetajate töötasu

Hea uudis! Valga linn tõstab lasteaiaõpetajate töötasu

Valga linnapea Kalev Härk: lasteaiaõpetajate raske töö väärib väärikat töötasu

Valga linnavalitsus esitas volikogule eelnõu, millega tagatakse palgatõus lasteaiaõpetajatele ja lisaraha huvitegevuse mitmekesistamiseks.

Valga linnavõimud peavad oluliseks õpetajate tööd nii koolis kui lasteaias. 2017. aasta alguses kehtestati Valgas uued palgamäärad pedagoogidele, kus kõrgharidusega lasteaiaõpetajate töötasu alammäär ühes kuus täistööajaga töötamise korral on 900-1000 eurot olenevalt omistatud ametijärgust. Kesk- ja keskeriharidusega lasteaiaõpetajate alammäär jäi 15 protsenti madalamaks kui kõrgharidusega õpetajatel, s.t 770 eurot. Üldhariduskoolide õpetajate töötasu alammäär on 1000 eurot ja alates 1. septembrist on see 1050 eurot. Alates 1. septembrist soovitakse kesk- ja keskeriharidusega lasteaia õpetajatele maksta 840 eurot kuus.

Lasteaia õpetajate raske töö väärib väärikat töötasu

Valga linnapea Kalev Härk peab lasteaiaõpetajate tööd raskeks. „Lasteaiaõpetajate raske töö väärib väärikat töötasu ja Valga linnavalitsus on esitanud volikogule eelnõu, millega palgatõus neile tagatakse. Lisaks sellele suuname lisaraha huvitegevusse, sest meie linna aktiivsed noored soovivad mitmekülgsemaid tegevusi oma vaba aja sisustamiseks. Seda me neile rõõmuga ka pakume,” lisas linnapea Härk.

Huvitegevuse toetamiseks 66 467 eurot

2017. aasta lisaeelarvesse on planeeritud huvitegevuse toetamiseks 66 467 eurot. Raha kasutatakse huvihariduse mitmekesistamiseks, uute õppematerjalide ja vajaliku inventari soetamiseks. Välja on töötatud konkreetne tegevuskava toetussumma kasutamiseks. Valga Muusikakoolis on plaanis avada uued erialad: tšello, fagott ja helitehnoloogia, soetatakse uusi pille ja palgatakse juurde uusi juhendajaid. Ka kultuuri- ja huvialakeskuses ning noortekeskuses avatakse uusi huviringe, et noored ja lapsed leiaksid sihipärase vabaajategevuse. Noored on avaldanud soovi foto-, bändi- ja ekstreemspordiringi avamiseks.

Kommentaarid