1. Avaleht
  2. Eesti elu
  3. Isamaalise omaloomingu konkurss ootab osalejaid
Isamaalise omaloomingu konkurss ootab osalejaid

Isamaalise omaloomingu konkurss ootab osalejaid

 

Põlva maavanem koos Kaitseliidu Põlva malevaga kuulutab välja Isamaalise omaloomingu konkursi, mille tähtaeg on 10. märts.

“Konkursil osalejatel palume mõtestada ja väljendada oma arusaama ning suhtumist Eesti Vabariiki kui nende oma riiki, mille kodanikud ja elanikud nad on, samuti omariikluse ja vabaduse tähtsusest laiemalt,” selgitas Kaitseliidu Põlva malevapealiku kohusetäitja Janel Säkk.

 

Võisteldakse neljas erinevas kategoorias:

-1.-4. kl õpilased (algkool)
Ülesanne: joonistada PILT

-5.-9. kl õpilased (põhikool)
Ülesanne: kirjutada LUULETUS

-10.-12. kl õpilased
(keskkool/gümnaasium).
Ülesanne: kirjutada ESSEE
(max 2 A4 lehekülge)

-üliõpilased.
Ülesanne: kirjutada ESSEE
(max 2 A4 lehekülge)

Konkursi tingimuseks on, et osalejad peavad õppima ja elama Põlvamaal.

Valminud võistlustööd palutakse toimetada hiljemalt 10. märtsiks 2013 KL Põlva maleva staapi (Võru tn 3, Põlva).

Tööd tuleb märgistada vastavalt: ees-ja perekonnanimi, kooli nimi, klass.

I, II ja III kategooria esimesed kolm kohta on auhinnalised kohad. IV kategooria puhul läheb välja eriauhind. Koolid, kes osalevad kõigis kategooriates, võistlevad rändauhinna “Põlvamaa Aasta isamaalisuse kandja” eest.

Lisaks avaldatakse iga kategooria võidutööd kohalikus ajalehes ja raadios.

Auhinnad õpilastele ja rändauhind antakse kätte 14. märtsil Viluste koolis maavanema ja kaitseliidu esindajate poolt.

Isamaalise omaloomingu konkurssi õpilastele korraldatakse Põlvamaal 2011. aastast. Esimesel korral pälvis rändauhinna, Ahti Linnu loodud skulptuuri, Orava põhikool, mullu – Viluste põhikool.

Head Uudised GoodNews