Home Keskkond JAAPANIPÄRANE MINIMETS I Kristiine rohealasid hakkab rikastama uus jaapanipärane minimets
JAAPANIPÄRANE MINIMETS I Kristiine rohealasid hakkab rikastama uus jaapanipärane minimets

JAAPANIPÄRANE MINIMETS I Kristiine rohealasid hakkab rikastama uus jaapanipärane minimets

Käesoleva aasta Tallinna kaasava eelarve projekti raames rajatakse Kristiinesse mitmekesine ja liigirikas jaapanipärane minimets, mille istutustöödega reedel algust tehti.

Istutustöödest võtsid osa linnapea Mihhail Kõlvart ja Kristiine linnaosa vanem Jaanus Riibe ning Eesti vanima ja suurima judokooli Aitado president Jaan Lutsar, värske Eesti juunioride meister judos Patrick Roostfeldt (-100kg) ja sama kaalu hõbe Marcus Karu, lapsevanemad ja toetajad.

Kristiine linnaosa vanema Jaanus Riibe sõnul on sellised uued ökosüsteemid linnakeskkonnas tulevikus kliimaeesmärkide saavutamisel võtmetähtsusega. „Minimetsad on kiirekasvulised, väga tihedad ja bioloogiliselt mitmekesisemad kui tavapärased metsad, mistõttu saab ka selle haljastus olema lopsakas. Minimets meelitab ligi ka rändavaid laululinde ja on paljudele lindudele, loomadele ja putukatele koduks, mis on Kristiine aedlinnale omane,“ selgitas Riibe.

Projekti maastikuline lahendus põhineb minimetsa ideel, mis on alguse saanud Jaapanis, Akira Miyawaki töödest. Selle kandvaks ideeks on looduslikkus, rahu ja jaapanipärane õhustik. Loodusliku metsa saavutamiseks istutatakse väga erinevaid liike ning taimematerjal on hooajaliselt erivärviline ja eriilmeline.

Parki läbivad looklevad teed, mille vahel on mitmerindelise taimestikuga alad. Minipargi lõunaosa läbib 3-meetri laiune kergliiklustee. Kesksed 1,5-meetri laiused jalutusrajad on projekteeritud laudteena, mis on maapinnast kõrgemal, võimaldades alustaimestikul kasvada ja jättes looduslikuma mulje. Laudtee ehitatakse nii, et see ei kahjustaks laudtee all olevat ja laudtee ääres olevat alustaimestikku. Maa-aluste, garaažide poolset nõlva on kasutatud astmelise terrassi loomiseks ja terrassi ette jääb ka laiem laudtee ala puhkehetketeks. Pargi keskosas on kavandatud linnupesakastid ja kagu osas on kavandatud looduslik sademevee immutusala, millele pääseb ligi kiviastmetelt ja laudteelt. Sinna on kavandatud ka erinevas suuruses maakive ja immutusala lähedusse niiskuslembest taimestikku. Suurem osa murualast on projekteeritud harva niidetavaks alaks. Laudteed ja kiviastmestiku ääristavad erinevate kõrgustega püsikute alad, mis tekitavad erinevaid tsoone.

Tallinna kaasava eelarve ideede konkursi võitjaks Kristiines osutus sel aastal Marit Finnie ettepanek rajada linnaosas uudne ja põnev Jaapanipärane minimets, projekti maksumuseks oli 89 840 eurot.