Avaleht Eesti elu Juba 13. korda toimub TORE suvekool
Juba 13. korda toimub TORE suvekool

Juba 13. korda toimub TORE suvekool

Augusti lõpus saavad Remnikul kokku TORE noored ja juhendajad 20 erinevast koolist ja kahest noortekeskusest üle kogu Eesti.

Kolm päeva on sisustatud teadliku suhtlemise, meeskonnamängude ja erinevate töötubadega, mis on heaks vundamendiks positiivsete muutuste ellu kutsumiseks ühiskonnas. Kui noor oskab suhelda, aktsepteerida erinevusi, on õpivõimeline ja tahab iseennast arendada, siis on ta ka parem kaaslane ja vastutustundlikum kodanik.

Juba 13. korda toimuvat suvekooli korraldavad noored TORE liikmed ise. Sel korral on korraldusmeeskonnas pea 20 noort erinevatest Eesti paikadest, päris mitmed neist suvekoolis juba viiendat korda, aga on ka neid, kes on veel rohkem käinud. Kõige staažikam suvekoolis käija ja juba mitmendat korda meeskonda kuuluv Roland Vilepaju ütleb, et TORE suvekool on üks kindel osa tema suvest, milleta ta ei kujuta suve isegi ette. Ta tahab, et uutel torekatel oleks vähemalt sama äge, nagu temal on olnud: “TORE-s saangi olla mina ise. Seda väärtustatakse, siinne melu ja elu-olu on see, mis inspireerib ja tekitab selle vinge tunde, et kuulun väga suurde ja olulisse kogukonda.”

Suvekoolis on olulisel kohal koostöö, hoolimine ja märkamine, seda igal hetkel endast parimat andes. Kõike seda teevadki pea 150 osalejat kogu sündmuse vältel rühmades tegutsedes, töötubades uusi teadmisi saades või stiiliõhtutel end proovile pannes.

TORE on ühing, mille sees on võimalik kasvada ja areneda. Arglikust torekast, kes tuleb juhendaja selja taga laagrisse kaasa, võib kasvada õige pea südikas noor, kes oskab korraldada erinevaid sündmusi, kellel on olemas oma arvamus ja kes on igati eeskujuks noorematele. Sel aastal on suisa viis noort, kes on võtnud enda peale grupiprotsesside juhtimise. “Turvalise keskkonna ja toe olemasolul pole miski võimatu, on vaid siht arenguks, mida organisatsioonis tugevalt väärtustatakse. Soov alustada pesapeana pole kunagi olnud lihtsalt mõte, vaid pigem püüdlus millegi poole, milleks vajalikud oskused olen saanud tänu ühingu metoodikale ja võimalustele,” kommenteeris üks alustavatest pesapeadest (grupijuhtidest) Triin Sooäär.

TORE = Tugiõpilaste Oma Ring Eestis. NÜ TORE juhendajad tegutsevad koolides (sh kutsekoolides), noortekeskustes, kus peetakse oluliseks inimese elutervet toimimist. Enesekohased oskused on olulised vaimse tervise hoidmisel, sotsiaalsed oskused sotsiaalse tervise hoidmisel. Neid oskusi ei anta sündides kaasa. TORE väärtustab vahetute suhete loomist, säilitamist ja tervist selle terviklikus tähenduses, panustab nende teadmiste ja oskuste õpetamisse, mis omakorda ennetab kiusamiskäitumise ja riskikäitumise tekkimist.