Home Eesti elu Justiitsminister külastas Lootuse küla: nende töö on väga tänuväärne
Justiitsminister külastas Lootuse küla: nende töö on väga tänuväärne

Justiitsminister külastas Lootuse küla: nende töö on väga tänuväärne

Justiitsminister Maris Lauri ütles täna Lootuse külas käies, et vanglast vabanenutele tugiisiku ja majutuse pakkumine on nende tulevikus õigel rajal püsimiseks väga oluline. Lootuse külast on saanud tuge 79 vanglast vabanenut, terves Eestis üle 1000 inimese.

„Vanglast vabaneval inimesel ei ole sageli kindlat elukohta ega sotsiaalset tuge. See teeb töö leidmise või õppima asumise keeruliseks, need aga on olulised, et jätkata edaspidist elu kuritegusid tegemata. Tihti on inimestel ka sõltuvusprobleemid ja võlad, mis teevad vabanemise järel eluga edasimineku keeruliseks. Selleks, et aidata inimesel pärast vabanemist taas ühiskonda sulanduda, on justiitsministeerium juba aastaid toetanud endiste vangide majutus- ja nõustamisteenust,“ ütles justiitsminister Maris Lauri.

Majutusteenuse pakkumiseks on justiitsministeerium sõlminud lepingud neljas erinevas Eesti piirkonnas tegutseva MTÜ-ga: Lootuse küla Harjumaal 10 majutuskohaga, Samaaria Eesti Misjon Pärnus ja Haapsalus kokku 20 majutuskohaga, Uus Põlvkond Jõhvis 15 majutuskohaga ja Valge Eesti Tartus 10 majutuskohaga. Kokku on 2021. aasta septembri lõpu seisuga saanud jätkutuge 1069 vanglast vabanenud inimest, neist 74 naist.

Lootus, kus minister täna külas käis, pakub majutus- ja nõustamisteenust juba kuus aastat ehk alates detsembrist 2015. Nende aastate jooksul on külla vabanenud 79 inimest, kes on saanud tuge ja nõustamist, et eluga vabaduses kohaneda. Suurem osa teenuse kasutajatest vabanevad külla tingimisi enne tähtaega, sealjuures jäädes enim elektroonilise järelevalve alla. Eelmisel aastal oli Lootuses justiitsministeeriumi toel pakutavate majutuskohtade täituvus 95%.

„Töö, mida Lootuse küla inimestega teeb, on väga tänuväärne, andes uue võimaluse neile, kes seda soovivad kasutada,“ lausus Maris Lauri. „Märkimisväärne on ka see, et 2020. aasta alguses valmis külas täiesti uus maja vanglast vabanenud naistele ja neile pakutakse ka eraldi programmi, mis arvestab rohkem just naiste vajadustega.“

Jätkutugi on vabanenule tasuta. Tugiisikuteenust osutatakse kuni 18 kuud, majutusteenust kuni 12 kuud.

Vanglast vabanejatele jätkutoe pakkumise teenuse kohta saab lähemalt lugeda justiitsministeeriumi kodulehelt.