Home Eesti elu Kaitseminister ja siseminister leppisid kokku laiapindse riigikaitse ühised arengusuunad
Kaitseminister ja siseminister leppisid kokku laiapindse riigikaitse ühised arengusuunad

Kaitseminister ja siseminister leppisid kokku laiapindse riigikaitse ühised arengusuunad

Reede õhtul allkirjastasid kaitseminister Hanno Pevkur ja siseminister Lauri Läänemets kahe ministeeriumi uuendatud koostöökokkuleppe, mis muuhulgas võimaldab siseministeeriumi valitsemisala asutuste laskemoona ja lõhkematerjali ladustada kaitseväe hoidlates. Ühtlasi seab dokument ette ühise koostööplaani sisekaitselise kriisireservi, varude loomise, laiapindse riigikaitse ja elanikkonnakaitse teemadel. Leppe eesmärk on mittesõjaliste ja sõjaliste riigikaitse ülesannete täitmisel tõhusam ressursside kasutamine ja koostöö suurendamine.

Kaitseminister Hanno Pevkuri sõnul on oluline, et laiapindse riigikaitse vaates kaks ministeeriumit senisest enam koostööd teeksid. „Laevastike ühendamine aasta alguses oli väga õige samm ja nüüdne kokkulepe suurendab riigikaitselist efektiivsust veelgi. Küsimus pole vaid laskemoonas ja lõhkeaines, vaid ka vahendite ristkasutuses, andmevahetuses ja muus, ehk dogmade murdmises, et riigis on erinevad silotornid. See lepe näitab, et kui soovime, siis suudame teha koostööd ning see on sõnum ka kõikidele valitsemisalade asutustele – elanike kaitseks tuleb teha maksimaalset koostööd,“ märkis Pevkur.

Siseminister Lauri Läänemetsa sõnul on vastastikune koostöö võtmetähtsusega, et tõsta riigi ja selle elanike kriisivalmidust ning arendada sõjalise riigikaitse kõrval just laiapindsemat riigikaitset ja elanikkonnakaitset. „Riigikogus vastu võetud julgeolekupoliitika alusdokument on selles mõttes murdelise tähtsusega, et selles põimuvad omavahel sõjalise kaitse, sisejulgeoleku, elanikkonnakaitse ja elutähtsate teenuste väljakutsed ja eesmärgid. Reaalsete tulemuste tagamiseks ning muutunud julgeolekukeskkonnas parema võimekuse ehitamiseks on mõistlik tegutseda ühtselt ja seega uuendada ka siseministeeriumi ja kaitseministeeriumi koostöölepet,“ ütles siseminister.

Koostöölepe seab eesmärkideks näiteks ministeeriumite valitsemisalade taristu ja vahendite ristkasutuse, efektiivsema andmevahetuse, integreeritud riigikaitse ja elanikkonnakaitse, läbimõeldumad ja edukamad riigihanked, ühise teadus- ja arendustegevuse ning vabatahtlike arvu suurendamise alustades kriisirolliga abipolitseinikest lõpetades abidemineerijatega. „Iga euro peab olema võimalikult tõhusalt kasutatud ning me ei tohi lubada asjatut dubleerimist, kui ühise planeerimise kaudu oleks võimalik saavutada nii parem tulemus kui ka suunata vabanevaid vahendeid teiste ülesannete tarbeks. Leppes seatud eesmärkide saavutamisel oleks tulemuseks kriisideks ja erinevateks ohtudeks oluliselt paremini valmistunud Eesti ja paremini kaitstud elanikud,“ lausus Läänemets.

Esimene siseministeeriumi ja kaitseministeeriumi laiapõhjaline koostöökokkulepe sõlmiti 22.06.2021. Lepe vaadatakse üle iga-aastaselt.