Home Keskkond Keskkonnakaitsjad saavad oma kasutusse mobiilse kiirguslabori
Keskkonnakaitsjad saavad oma kasutusse mobiilse kiirguslabori

Keskkonnakaitsjad saavad oma kasutusse mobiilse kiirguslabori

Täna sõlmis Keskkonnainspektsioon hankelepingu Soome ettevõttega Environics Oy mobiilse kiirguslabori soetamiseks, mis on ette nähtud kiirgusohutuse järelevalvevõimekuse tõstmiseks.

Eestis tegelevad kiirgusohutuse küsimustega Keskkonnainspektsioon ja Keskkonnaamet. Keskkonnainspektsioon teeb kiirgusohutuse järelevalvet, Keskkonnaamet korraldab riiklikku kiirgusseiret, väljastab kiirgustegevuslube, tagab kiirgusohust varajase hoiatamise süsteemi töö ning osaleb kiirgushädaolukorra lahendamisel. Kiirguslabori saab enda käsutusse Keskkonnaamet.
Hangitav labor on spetsiaalsete ioniseeriva kiirguse mõõteseadmetega ja proovivõtuvahenditega varustatud sõiduk, mida saab kasutada esmaseks olukorra hindamiseks kiirgushädaolukordade puhul. Sündmuskohal on võimalik analüüsida õhu-, pinnase- ja veeproove.
Lisaks võimaldab labor mõõta üldist saastumise taset ja tuvastada üksikuid radionukliide. Väga tundlikud detektorid seiravad mobiillabori lähiümbrust ning on seega efektiivsed radioaktiivsete ainete otsingul ja tuvastamisel.
Eestis on ka varasemalt olnud kasutuses mobiillabor (alates 1997. aastast), kuid see on praeguseks amortiseerunud ja selle vahetab välja uus soetatav mobiillabor.

Labori maksumus ilma käibemaksuta on 491 300 eurot ja seda rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme “Keskkonnajärelevalve arendamine“ elluviimise alusel. Hanke kiirguslabori soetamiseks korraldasid Keskkonnainspektsioon ja Keskkonnaamet ühiselt. Hankelepingu täitmise aeg on 7 kuud.

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *