Avaleht Kultuur KIVIRÄHK, DISNEY JA TEISED I Noored kultuuriuurijad tutvustavad konverentsil töid
KIVIRÄHK, DISNEY JA TEISED I Noored kultuuriuurijad tutvustavad konverentsil töid

KIVIRÄHK, DISNEY JA TEISED I Noored kultuuriuurijad tutvustavad konverentsil töid

21.–22. aprillini toimub igakevadine noorte kultuuriuurijate konverents „Noorte hääled“, kus kõikide õppeastmete tudengid, aga ka gümnaasiumi lõpuklasside õpilased saavad tutvustada oma uurimistöid.

Konverentsi ühe korraldaja, Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiivi vanemteaduri Mari Sarve sõnul luuakse noortele esinemisvõimalusi. „Meile on oluline tutvustada ja propageerida kultuuriuuringuid, eeskätt folkloristika, etnoloogia, antropoloogia ja kultuuripärandi erialasid ja õppekavasid. Seetõttu laiendasime konverentsi fookust ka gümnaasiumiõpilasteni. Kirjandusmuuseumi poolt vaadates on selge vajadus tänapäevakultuuri uurimise kõrval ärgitada noortes huvi ka meie vanema pärimusega tegelemise vastu. Meil on suured ja rikkalikud arhiivid. Teadmised arhiivide sisu, neis peituvate rikkuste ja saladuste kohta tuleb edasi anda järgmistele põlvkondadele. On vaja järelkasvu, kes oskab ja tahab arhiiviainesega töötada. Selleks pakub praegune ajastu seniolematuid võimalusi,“ selgitas Sarv.

Mari Sarve enda uurimisrühm alustas 2021. aastal projektiga, mille eesmärk on uurida regilaulutraditsiooni ja selle varieeruvust erinevate uute digiajastu meetodite abil ja mahukate andmekogude kaudu.

Konverentsil on ettekandeid nii eesti kui ka inglise keeles. Käsitletavad teemad ulatuvad vanemast kultuuripärandist kuni kaasaegse digiühiskonna toimimiseni, suulisest ajaloost kuni tänapäevaste pärandi kasutamise võimalusteni. Konverentsi sessioonid on pühendatud järgmistele teemadele: folkloori teine elu; kogemuse vahendamine; sport, tervis ja nende soolised aspektid; digiteerimine ja kaasaegne kultuur; sugu, rahvuslus ja kogukonnaloome ning loodus ja kultuur.

Ettekannete kõrval on plaanis ümarlaud teemal „Kultuuriuurija kujunemine: kust tulevad ja kuhu lähevad (noored) teadlased?“, milles osalevad Ester Bardone, Elo-Hanna Seljamaa, Keiu Telve ja Ergo-Hart Västrik. Ümarlauda modereerib Mari Sarv.

Konverentsi korraldavad Eesti Rahva Muuseum, Tartu Ülikooli eesti ja võrdleva rahvaluule osakond, Tartu Nefa Rühm ja Eesti Kirjandusmuuseum. Konverentsi toimumist toetab Eesti-uuringute Tippkeskus.