1. Avaleht
 2. Poliitika
 3. KÜSITLUSE TULEMUSED I Kõige populaarsem peaministrikandidaat on Urmas Reinsalu
KÜSITLUSE TULEMUSED I Kõige populaarsem peaministrikandidaat on Urmas Reinsalu

KÜSITLUSE TULEMUSED I Kõige populaarsem peaministrikandidaat on Urmas Reinsalu

MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi tellitud küsitlusest selgub, et kõige populaarsem peaministrikandidaat on Isamaa esimees Urmas Reinsalu. Küsitluse viis läbi Norstat Eesti AS.

Viimases Ühiskonnauuringute Instituudi küsitluses paluti inimestel avaldada arvamust peaministrikandidaatide, erakorraliste valimiste, valitsuskoalitsioonide ning peaministri jätkamise osas.

Peaministrikandidaatide küsimuses esitati vastajatele kõigi parlamendierakondade esimehed ning küsiti, keda eelistatakse näha peaministriametis. Vastajate eelistus võimalike peaministrikandidaatide vahel jagunes järgmiselt:

 • Urmas Reinsalu: 23%
 • Kaja Kallas: 20%
 • Martin Helme: 16%
 • Mihhail Kõlvart: 10%
 • Lauri Läänemets 3%
 • Lauri Hussar 1%
 • Ei oska öelda 27%

Kui esitada vastajatele peaministrikandidaadid paarikaupa, siis eelistab Urmas Reinsalut peaministrina näha 53% ning Kaja Kallast 29% vastajatest. Võrdluses Martin Helmega eelistab urmas Reinsalut 61% ning Martin Helmet 21% vastajatest. Kaja Kallase ja Martin Helme võrdluses eelistab Kaja Kallast 42% ning Martin Helmet 37% vastajatest.

Lisaks küsiti: “Kas Teie arvates peaks Kaja Kallas peaministriametist tagasi astuma?” 25% vastas “Ei” või “Pigem ei”, 68% “Pigem jah” või “Jah” ning 7% vastas “Ei oska öelda”. Erakondliku eelistuse järgi on Reformierakonna ja Eesti 200 toetajate seas enamuses vastajad, kelle arvates peaminister ei peaks tagasi astuma. Sotsiaaldemokraatide ning opositsioonierakondade toetajate seas enamus vastajaid toetab peaministri tagasiastumist.

Antud küsimust on küsitud alates augusti lõpust kokku viiel korral ning peaministri tagasiastumist toetavate inimeste osakaal on püsinud selle aja jooksul suhteliselt stabiilne.

Veel küsiti vastajatelt: “Kas Teie arvates tuleks Eestis korraldada erakorralised valimised?” 38% vastas “Ei” või “Pigem ei”, 55% “Pigem jah” või “Jah” ning 7% “Ei oska öelda”. Erakorraliste valimiste korraldamist toetaks opositsioonierakondade toetajad ning ei toetaks koalitsioonierakondade toetajad.

Sama küsimus esitati vastajatele ka 11. oktoobril läbi viidud küsitluses ning siis arvas 51% vastajatest, et Eestis tuleks korraldada erakorralised valimised.

Viimasena paluti vastajatel öelda, millist valitsuskoalitsiooni nad eelistasid. Valik oli võimalik teha praeguse Riigikogu kohtade jaotuse järgi kõige tõenäolisemate koalitsioonide järgi ehk pakuti välja koalitsioonid, kellel oleks rohkem kui 51 kohta. Vastajate eelistus koalitsioonide vahel jagunes järgmiselt

 • EKRE-Keskerakond-E200-Isamaa: 21%
 • Reformierakond-E200-Sotsiaaldemokraadid: 18%
 • Reformierakond-Sotsiaaldemokraadid-Isamaa: 15%
 • EKRE-Keskerakond-E200-Sotsiaaldemokraadid: 10%
 • Reformierakond-E200-Isamaa: 8%
 • Reformierakond-EKRE: 3%
 • Ei oska öelda 27%

Ühiskonnauuringute Instituut märgib, et kõige tähelepanuväärsem antud küsimuse puhul on see, et populaarseim koalitsioonivariant on ainus, kus ei ole Reformierakonda. See on kõige populaarsem koalitsioonivariant opositsioonierakondade toetajate seas, samal ajal koalitsioonierakondade toetajad eelistavad enim praegust valitsusliitu.

 • Norstati küsitlus viidi läbi 8. – 9. novembrini veebikeskkonnas 18-aastaste ning vanemate Eesti kodanike seas ja selles osales kokku 1001 vastajat.
Head Uudised GoodNews