Avaleht Poliitika Kõigis Riigikogu fraktsioonides arutatakse õdede palgatingimuste parandamise ettepanekut
Kõigis Riigikogu fraktsioonides arutatakse õdede palgatingimuste parandamise ettepanekut

Kõigis Riigikogu fraktsioonides arutatakse õdede palgatingimuste parandamise ettepanekut

Eesti Õdede Liit saatis eelmisel nädalal kirjad kõigile riigikogu liikmetele, et selgitada vajadust õendustöötajate palgatingimusi parandada. Kirjadele laekusid vastused kõikidest erakondadest ja üksmeelselt nõustuti vajadusega õdede töötingimusi parandada.

„Eesti tervishoid töötab igapäevaselt kurnatuse piiril, sest töötajaid lihtsalt ei jätku. Puudu on kõigi ametite esindajaid, eriti suur on aga õdede puudus. Olukorra parandamiseks on tarvis kõigi tervishoiutöötajate töötingimused ja töötasu üle vaadata ning töö vastutusrikka ja pingelise iseloomuga kooskõlla viia,“ ütles Eesti Õdede Liidu president Anneli Kannus.

Riigikogu liikmetele saadetud kirjas küsisid õed saadikutelt, kas nad on valmis esitama õdede palgatõusu ettepaneku riigieelarve menetlemisel. Seni on vastanud 14 rahvasaadikut neljast fraktsioonist ja üks fraktsioon on edastanud ühise seisukoha. Vastustes on väljendatud teema olulisuse mõistmist, kavatsust küsimust fraktsiooni tasemel edasi arutada ja ka plaani riigieelarve parandusettepanekuid esitada.

Tervishoiutöötajate miinimumpalgad lepitakse kokku tööandjate ja töötajate vahelise kollektiivlepinguga, kuid selle eelduseks on vastavate vahendite olemasolu haigekassa eelarves. „Kuigi on majanduslikult raske aeg, ei saa jätta tervishoidu tähelepanuta. Kui tervishoiutöötajate palgad ei parane, kaotame väärtuslikke inimesi tervishoius ja oleme lähitulevikus veel suuremas kriisis,“ sõnas Eesti Õdede Liidu president Anneli Kannus.