Avaleht Haridus Korruptsioonivaba Eesti avaldas koolidele kaasava eelarvestamise käsiraamatu
Korruptsioonivaba Eesti avaldas koolidele kaasava eelarvestamise käsiraamatu

Korruptsioonivaba Eesti avaldas koolidele kaasava eelarvestamise käsiraamatu

Eelmisel õppeaastal viisid koostöös vabaühendusega Korruptsioonivaba Eesti ja SA-ga Eesti Koostöö Kogu kaasavat eelarvestamist läbi neli Eesti kooli üle Eesti. Nüüdseks on valminud juhismaterjal protsessi iseseisvaks läbiviimiseks ja sügiseks oodatakse koole uue lennuga liituma.

Kaasava eelarvestamise näol on tegemist initsiatiiviga, mille käigus eraldab kool enda eelarvest teatava summa, mille kasutamise üle hakkavad otsustama õpilased. Nagu kohalikes omavalitsusteski, saavad õpilased ise välja pakkuda ideid, mis koolielu parandaksid. Seejärel arendatakse ideed välja miniprojektideks ja lõpuks toimuvad valimised, kus kooli kogukond saab valida oma lemmikidee või -ideed.

2020/2021 õppeaastal osalesid projektis:

  • Tartu Annelinna Gümnaasium, kuhu soetati õhuhokilaud;
  • Tallinna Rahumäe Põhikool, kus renoveeriti õueklass, soetati koolihoovi võrkkiiged ning loodi muusikalised vahetunnid ja kooliraadio;
  • Keeni Põhikool, kus loodi pisiloomaaed ja õueklass; 
  • Rapla Gümnaasium, kuhu soetati lauatenniselauad ja välitoolid.

Kaasav eelarvestamine on ellu kutsutud lootuses, et uus põlvkond muudab riigi veel eetilisemaks ja ausamaks. Korruptsioonivaba Eesti tegevjuhi Carina Paju sõnul uuringud seda ei tõesta. “Teame uuringutest, et Eesti noored on võrreldes teiste vanusegruppidega tolereerivamad korruptsiooni suhtes ja tunnevad seda halvemini ära. Eriti murettekitavad olid juunis ilmunud globaalse korruptsioonibaromeetri tulemused, kust selgus, et rohkem kui viiendiku noorte jaoks on tõhus valitsemine isegi olulisem kui korruptsioonivabadus. Seega tuleb noortele nii demokraatlike väärtuste kui ka korruptsiooniteadlikkuse tõstmiseks läheneda teisiti, kui seda varem teinud oleme –  demokraatia kogemus peab algama koolist ja otsesest kogemusest,” selgitas Paju.

Eesti koolides läbi viidud kaasava eelarvestamise tulemusena paranesid õpilaste teadmised sellest, kuidas kooli otsustusprotsessides osaleda. Projektiga kasvas 2/3 võrra õpilaste arv, kes saavad kooli eelarve koostamisest piisavalt või väga hästi aru. Samuti muutus õpilaste jaoks olulisemaks, et neil oleks võimalus kooli eelarve üle otsustada. Seitse õpilast kümnest tahaks, et kaasav eelarvestamine nende koolis korduks.

Selgelt on ka näha, et õpilaste jaoks, kes kaasavas eelarvestamises aktiivselt osalesid, on osalemine kooli osalusprotsessides, nagu kooli eelarve üle otsustamine, muutunud olulisemaks. Lisaks said õpilased, kelle idee pääses lõpphääletusele, pärast projekti endi sõnul kordi paremini aru kooli eelarvest, võtsid aktiivsemalt osa hääletamisest ning soovitaksid eakaaslastele oma kooli ja kaasavat eelarvestamist rohkem kui vähem osalenud õpilased.

Eesti Koostöö Kogu lõi kaasava eelarvestamise jaoks spetsiaalse lehe, mis on koolidele tasuta kasutamiseks mõeldud keskkond, kuhu üles riputada hääletusele jõudnud ideed ja viia läbi e-hääletus. “Paljudel noortel on antud keskkonnas võimalik esimest korda saada kogemus ID-kaardi, Mobiil-ID või Smart-ID kasutamisel – just nagu päris valimistel. Nii arendavad õpilased projekti käigus ka digipädevusi, millest tulenevaid oskusi rakendada edaspidi ka kohaliku ja riigi tasandi osalusprotsessides,” kommenteeris Eesti Koostöö Kogu demokraatia ekspert Kadri Org.

Sügisel ootavad koordinaatorid liituma kolme eestivene õpilaskonnaga kooli. “Integratsiooni SA toel on selle sügise eesmärk jõuda just suurema venekeelse elanike arvuga piirkonnas paiknevates ja keelekümbluse programmiga liitunud koolidesse, sest küsitluse kohaselt on venekeelsed noored – eelkõige Ida-Virumaal – ühiskondlikult vähem aktiivsed kui teiste Eesti piirkondade noored. Meie soovime seda muuta otsese demokraatiakogemuse kaudu,” lisas Paju.

Kandideerimiseks tuleb koolil saata lühikese põhjendusega sooviavaldus aadressil carina.paju@transparency.ee. Kool peab osalemiseks olema valmis eelarvest eraldama vabalt valitud summa ja projekti ellu viima enne 15. detsembrit.

Koolidele, kes sel korral programmi ei mahu, valmis käsiraamat. Tegemist on ülevaatliku ja näitlikustatud juhismaterjaliga, mida saavad kasutada õpetajad või teised kooli eestvedajad kaasava eelarvestamise läbiviimiseks.