1. Avaleht
  2. Koos koroonast üle
  3. Kultuurikorraldajad said ligi 5 miljonit kriisiabi
Kultuurikorraldajad said ligi 5 miljonit kriisiabi

Kultuurikorraldajad said ligi 5 miljonit kriisiabi

Kultuuriminister Anneli Ott allkirjastas käskkirja, millega antakse 106 era- ja kohaliku omavalitsuse kultuurikorraldajale 4 923 079 euro eest kriisiabi teenuse, toote, äriprotsessi või ärimudeli ümberkorraldamiseks.

„See vajalik toetus aitab kultuurikorraldajatel pakkuda inimestele elamusi ka võimalike piirangute kontekstis – toetasime muu hulgas virtuaalreaalsuse funktsioonidega stuudiote loomist, etenduste ja kontsertide otseülekannete edastuseks ja salvestuseks video- ja helitehnika soetamist ja kontaktivaba piletimüügi- ja läbipääsusüsteemide arendamist,“ ütles Anneli Ott. „Huvi vooru vastu oli suur ja seetõttu suurendasime vooru eelarvet ligi 773 000 euro võrra.“

Meetme eesmärk oli taastada kultuurikorraldajate ja neile tugiteenuse pakkujate pikaajaline elujõulisus ning seeläbi tagada kultuuri kättesaadavus.

Hinnati piirangute mõju ulatust kultuurikorraldaja tegevusele; ümberkorralduse läbimõeldust, sealhulgas ajakava realistlikkust, põhjendatust ja mõju kultuurikorraldaja pikaajalisele elujõulisusele; eelarve realistlikkust, kuluefektiivsust, kuluartiklite põhjendatust ning kultuurikorraldaja senist kogemust ja haldusvõimekust ning suutlikkust tegevusi ellu viia.

Täpsemalt saab vooru tulemuste kohta lugeda käskkirjast.

Head Uudised GoodNews