Home Loodus Kuu aega on avalikustamisel Eesti mereala planeering
Kuu aega on avalikustamisel Eesti mereala planeering

Kuu aega on avalikustamisel Eesti mereala planeering

Käesolevast nädalast on kuu aja vältel avalikustamisel Eesti mereala planeeringu lõpplahendus, mis liigub aasta lõpus kehtestamiseks valitsusele.

„Meri on meile väärtuslik ressurss, mida kasutatakse täna väga erinevatel otstarvetel,“ sõnas riigihalduse minister Jaak Aab. „Harjumuspäraste tegevuste kõrvale on tekkinud uued mereala kasutusviisid. Nii tuleb lisaks kalapüügile ja laevasõidule merel ruumi leida näiteks vesiviljeluseks, aga ka palju kõlapinda saanud meretuuleparkideks.“

Mereruumi kasutamise, majandamise ja kaitsmise nimel on protsessi vältel laiapõhjalist koostööd tehtud paljude ministeeriumite, ametkondade, ekspertide ja huvigruppidega.

Rahandusministeeriumi planeeringute osakonnajuhataja asetäitja Triin Leplandi sõnul viidi planeeringu koostamise käigus läbi mitmeid vajalikke looduskeskkonna alusanalüüse näiteks viigerhüljeste, lindude, nahkhiirte, vetikate ja karpide kohta, ent hinnati mõjusid ka inimesele sotsiaalsete, kultuuriliste, majanduskeskkonna ja tervise seisukohast. „Täna teame me oma mere kohta oluliselt rohkem ja saab öelda, et Eestis puudub väärtusetu meri või rannik – pea igal rannalõigul ja merepiirkonnal on oma kasutajad. Üht ala teisest olulisemaks pidada ei saa,“ märkis ta.

Kõik huvilised saavad 8. detsembrini planeeringu kohta arvamust avaldada. „Ootame kõiki 25. novembril ka planeeringut tutvustavale avalikule veebiarutelule, kuhu palume mereala veebilehel ette registreerida,“ tõi Lepland välja.

Materjalid on leitavad veebilehelt Mereala.hendrikson.ee.