Home Eesti elu Lähisuhtevägivalla konverents: ainult 10% lähisuhtevägivalla juhtumitest jõuab politseisse
Lähisuhtevägivalla konverents: ainult 10% lähisuhtevägivalla juhtumitest jõuab politseisse

Lähisuhtevägivalla konverents: ainult 10% lähisuhtevägivalla juhtumitest jõuab politseisse

24.-25. augustini korraldavad siseministeerium ja Põhjamaade Ministrite Nõukogu esindus Eestis koos partneritega konverentsi „Lähisuhtevägivallast lähedalt ja kaugelt“. Konverentsil osalevad lähisuhtevägivalla eksperdid Eestist ja välismaalt, kes lahkavad kahe päeva vältel probleemi kompleksust.

„Lähisuhtevägivald on väga keeruline vägivallaliik, sest väga sageli ei küsi kannatanud abi. Eestis läbiviidud uuringud näitavad, et umbes 10% juhtumitest teavitatakse. Seega on meil veel väga pikk tee minna selleni, et inimesed julgeksid enda kannatustest teatada,“ ütles konverentsi peakorraldaja Kadri-Ann Lee. Lee lisas, et 2020. aasta oli raskete lähisuhtevägivalla kuritegude vaates eriline aasta, sest suri 16 inimest, mis on rohkem kui varasematel aastatel. „Seetõttu tuleb teemast ikka ja jälle rääkida, et ohvrid teaksid abi küsida ning abistajad oskaksid ja suudaksid abi anda. Oluline roll on lähisuhtevägivallaga võitlemisel ka ühiskonnal, et naabrid, kool, lasteaed, sõbrad märkaksid ja julgeksid abi pakkuda,“ rõhutas Lee.

Eestis on viiendik inimestest elu jooksul lähisuhtevägivallaga kokku puutunud. Politsei saab ööpäevas üle 40 sellise teate. Siiski jääb suur osa juhtumitest varjatuks.

„Võrdne ja kaasav ühiskond, kus kõigil on hea elada, peaks olema meie kõigi ühine eesmärk. Võrdne ühiskond eeldab mis tahes soolise vägivalla puudumist. Seetõttu on Põhjamaade Ministrite Nõukogu prioriteet koostöös lähinaabritega välja töötada ja kasutusele võtta tõhusaid meetodeid, et kaotada soolise vägivalla kõik vormid,“ ütles Põhjamaade Ministrite Nõukogu Eesti esinduse nõunik Merle Kuusk. Ta lisas, et konverentsil on hea võimalus saada ülevaade näiteks Rootsi uue nii-öelda nõusolekuseaduse praktikasse rakendamise tulemustest ja Norras kasutusel meetoditest ja tavadest, mis aitavad muuta vägivaldset käitumist.

Konverentsil osalevad Eesti tunnustatud lähisuhtevägivalla eksperdid Airi Mitendorf, Margo Orupõld, Kaia Kastepõld-Tõrs, Anne Kleinberg ja Karin Talviste. Soomest kõneleb konverentsil Ujun Ahmed, lisaks saavad sõna Jane Monckton-Smith Suurbritanniast, Amy Bonomi, David Martin ja Scott Miller USA-st,  Marius Rakil Norrast ja Stina Holmberg Rootsist.

Konverents on osa projektist „New ways to tackle gender-based violence: Nordic and Baltic approach in 2021-2022“. Konverentsi modereerib Rasmus Kagge. Konverentsi korraldavad siseministeerium, Põhjamaade Ministrite Nõukogu esindus Eestis, justiitsministeerium, sotsiaalministeerium, politsei- ja piirivalveamet, sotsiaalkindlustusamet, prokuratuur.

Konverentsiteemalist taskuhäälingut saab kuulata Spotifys. Konverentsi videoülekande kuulamiseks saab registreeruda tänase päeva lõpuni, kirjutades aadressile press@siseministeerium.ee. Ettekanded jäävad järelvaadatavaks siseministeeriumi Youtube’i-kanalis.