1. Avaleht
  2. Eesti elu
  3. Linnahaljastuse tulevik on automaatne: nutikad seadmed tuvastavad ja korrastavad ise hooldust vajavad kohad
Linnahaljastuse tulevik on automaatne: nutikad seadmed tuvastavad ja korrastavad ise hooldust vajavad kohad

Linnahaljastuse tulevik on automaatne: nutikad seadmed tuvastavad ja korrastavad ise hooldust vajavad kohad

Juba 10 aasta pärast ehk 2033. aastal võib linnade rohealade eest hoolitsemisega saada iseseisvalt hakkama nutikas tehnoloogia, mis on võimeline autonoomselt andmeid koguma ning teostama paljusid haljastustöid, rääkis Husqvarna innovatsioonitiim oktoobri lõpus toimunud Husqvarna globaalsel pressiüritusel.

Husqvarna innovatsioonitiim esitles üritusel koos haljastusvaldkonna ekspertidega loodud tulevikuvisiooni Strix. Selle eesmärk on leida lahendus linnade rohealade hoidmiseks ja nende bioloogilise mitmekesisuse toetamiseks olukorras, kus linnahaljastajatest on üha suurem puudus. Visiooni järgi on 2033. aastaks tehnoloogia arenenud piisavalt kaugele, et see on võimeline andmeid koguma ja iseseisvalt teostama paljusid haljastustöid, näiteks niitma, lehti multšima, trimmerdama, umbrohtu tuvastama, seemneid külvama ning väetama.

Nutikas andmete kogumine

Visiooni järgi on tulevikus autonoomsed seadmed võimelised koguma andmeid maapinna seest, maapinna pealt ja ka kohalt. Tehisintellekti abil analüüsib Husqvarna Strix seadmetest saadud andmeid ja paneb nende põhjal kokku nimekirja vajalikest ülesannetest, mida on vaja täita. Seadmed on võimelised teostama hooldustöid laadimiskordade vahel peaaegu ööpäevaringselt.

Kogutud andmeid saavad oma töös kasutada ka linnahaljastust planeerivad ametnikud ja rohealade eest hoolitsevad haljastajad. Andmebaas sisaldab infot kõikide elusliikide, ilmaprognooside ja rohealade tervisliku seisundi kohta ning sellele on võimalik pääseda ligi nutitelefoni, -kella või liitreaalsusprillide kaudu.

Andmete abil luuakse linnast digitaalne kaksik, mille abil saavad rohealade planeerijad teha paremini informeeritud otsuseid, et toetada bioloogilist mitmekesisust linnades ning teha linna ja linnaelanikke tervist toetavaid valikuid.

Üks masin, mitu funktsiooni

Tulevikus suudab üks aiaseade täita mitut erinevat funktsiooni. Husqvarna Strix lahenduses on kasutusel kolm erinevat seadet, mida süsteem vastavalt vajadusel ise “tööle määrab”. Lõikamisseadmel on olemas kolm erinevat lõikeketast, mis saavad hakkama niitmise, multšimise ja trimmerdamisega. Külvamisseade teostab külvamis- ja väetamistöid ning nn harjamisseade puhastab teid lehtedest, kruusast ja mustusest. Seadmeid sõidutab erinevatesse kohtadesse autonoomne transpordimasin, kuhu mahub üheksa seadet ning laadimisjaamad.

Visiooni järgi ei tekita antud masinad kasutamise ajal CO2 heitmeid ning on valmistatud ringlussevõetud alumiiniumist ja tarbimisjärgsest plastist. Lahendus on väga energiatõhus tänu laiemale lõikevõimele, optimeeritud teostusviisile ja ka päikeseenergia kasutamisele.

Head Uudised GoodNews