Avaleht Eesti elu Meeldetuletus: Tallinn taastas ühisveevärgiga liitumise hüvitise
Meeldetuletus: Tallinn taastas ühisveevärgiga liitumise hüvitise

Meeldetuletus: Tallinn taastas ühisveevärgiga liitumise hüvitise

Tallinna linnavolikogu otsustas, et linn hakkab taas hüvitama ühisveevärgi ja kanalisatsiooni liitumise tasu enne 2011. aastat välja antud loa alusel ehitatud elamutele.

Tallinna linnavolikogu esimehe Tiit Teriku sõnul on ühisveevärgi ja kanalisatsiooniga liitumise hüvitamise taastamine vajalik meede, kuna pealinnas on veel sadu majapidamisi, mis pole kanalisatsiooniga ühendatud. „2010. aastal lõppesid suuremahulised kanaliseerimistööd Nõmme, Pirita, Kristiine ja Haabersti piirkondades, kus varem kanalisatsioon puudus. Uute liitumispunktide ehitamine võimaldab ühisveevärgi ja kanalisatsiooniga liituda linna toel ka sellel väiksel osal kinnistutest, kes veel ühendamata,“ lausus linnavolikogu esimees.

Tallinna keskkonna- ja kommunaalameti andmetel võib ühisveevärgi ja/või -kanalisatsiooniga ühendamata kinnistuid olla Tallinnas umbes 600. Eeldusel, et kõikide nende kinnistute omanikud taotlevad hüvitist, võib selle kogumaksumus olla kuni 4,8 miljonit eurot. Kui hüvitise väljamaksmise taotluse esitamise aastal ei ole Tallinna linna eelarves rahalisi vahendeid hüvitise väljamaksmiseks, makstakse hüvitis välja järgmisel aastal.

  • Kui kinnistu on omandatud enne 31. detsembrit 2011, kinnistul on olemas torustik, kuid puuduvad liitumispunktid, hüvitatakse liitumistasust 50 protsenti, kuid mitte rohkem kui 5000 eurot.
  • Kui kinnistu on omandatud pärast 31. detsembrit 2011, kinnistul on olemas torustik, kuid puuduvad liitumispunktid, hüvitatakse liitumistasust 30 protsenti, kuid mitte rohkem kui 3000 eurot.
  • Kui kinnistu on omandatud enne 31. detsembrit 2011, kuid puudub torustik, hüvitatakse liitumistasust 50 protsenti, kuid mitte rohkem kui 15 000 eurot.
  • Kui kinnistu on omandatud pärast 31. detsembrit 2011, kuid puudub torustik, hüvitatakse liitumistasust 30 protsenti, kuid mitte rohkem kui 9000 eurot.

Varem on ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise tasu hüvitatud aastatel 2000–2011. Pärast 31. detsembrit 2011 soetatud kinnistute uued omanikud on pidanud arvestama ka tulevaste liitumiste kuludega.

Hüvitise saamiseks tuleb kinnistu omanikul esitada Tallinna keskkonna- ja kommunaalametile e-posti teel vormikohane taotlus. Hüvitisele on õigus vähemalt aasta aega enne taotlemist rahvastikuregistri järgi Tallinnas elanud inimestel, kelle kinnistul on enne 2011. aasta 31. detsembrit välja antud loa alusel ehitatud hoone. Kinnistu sihtotstarve peab olema 100-protsendiliselt elamumaa ja iga omanik saab hüvitist saab ainult ühe kinnistu eest.