Avaleht Eesti elu MEIE HEAD INIMESED I Siseministeerium tunnustas siseturvalisuse vabatahtlikke
MEIE HEAD INIMESED I Siseministeerium tunnustas siseturvalisuse vabatahtlikke

MEIE HEAD INIMESED I Siseministeerium tunnustas siseturvalisuse vabatahtlikke

Siseministeerium tunnustas juba kümnendat aastat järjest siseturvalisuse vabatahtlike rühmi eelmisel aastal tehtu eest ning tänas inimesi, ettevõtteid, asutusi ja ühinguid, kes meie riigi turvalisusse panustavad. Tseremoonia toimus sel aastal veebiülekandena.

Oma avakõnes rääkis siseminister Kristian Jaani, et tema jaoks on siseturvalisuse vabatahtlikud väga olulised ja kuigi Eestis on tuhandeid vabatahtlikke, ei ole neid kunagi liiga palju. „Vabatahtlike olemasolu näitab kui tugev on riik, kus me elame,“ rääkis siseminister. „Mida enam tegutsevad vabatahtlikena erineva tausta ja kogemusega inimesed, seda paremaid lahendusi leitakse ja seda paremini suudame ka siseturvalisuse valdkonnas õnnetusi ennetada ning kiiresti abi anda. Suur tänu teile, head abipolitseinikud, vabatahtlikud päästjad, merepäästjad ja naabrivalve, teie panuse ja südamega tehtud töö eest,“ lisas Jaani.

Tänusõnad vabatahtlikele ja nende toetajatele ütles ka Siseministeeriumi pääste, hädaabi ja kriisireguleerimise asekantsler Viola Murd, kes tõi oma kõnes välja ka prioriteedid ja väljakutsed, millega valdkonnal lähiaastatel silmitsi seista tuleb. „Meie eesmärk Siseministeeriumis on luua mitmekesisemaid võimalusi vabatahtlikuna tegutsemiseks. Tahame pakkuda kriisiolukordi lahendavatele vabatahtlikele paremat varustust, väljaõpet ja hädavajalikke sotsiaalseid tagatisi. Meie siseturvalisuse võrgustik peab olema tugev, et ükski hädasolija ei jääks abita, et oht ei jääks märkamata ning et kriisides oleksime valmis tegutsema kiirelt ja oskuslikult. Seda kõike ikka selleks, et päästa ja säästa elusid,“ rääkis asekantsler Murd.

Aasta vabatahtliku päästekomando aunimetuse sai Lokuta Vabatahtlik Tuletõrje Selts, kes tegutseb Raplamaal Kehtna vallas. Nad olid 2020. aastal valmis päästesündmustele reageerima kõikidel päevadel terve aasta jooksul, kuid õnneks tuli välja sõita kokku vaid 25 korral. Lokuta vabatahtlikud on oma kodumaakonna kõige aktiivsemad ennetustöö tegijad ning nende 2020. aasta saavutuseks saab kindlasti pidada oma komandohoone olme- ja õpperuumide renoveerimist ja ehitamist. Järelkasvu kindlustamiseks ja noortele vabaaja võimaluste pakkumiseks korraldavad nad ka noorpäästjate ringi.

Aasta abipolitseinike rühm on Politsei- ja Piirivalveameti Lõuna Prefektuuri Kagu politseijaoskonna Valga rühm, kelle teeninduspiirkond on Valga linn ja Valga maakond. Tunnustust väärib selle rühma panus koroona-patrullidesse nii riigipiiril kui avaliku korra tagamisel. Eelmise kevade eriolukorras aitasid nad piiripatrullis olles avastada ja kinni pidada ka salakaubavedajad. Aasta jooksul on nad jõudsalt kasvanud ja iseseisvamaks muutunud, mis on aidanud oluliselt tõsta patrullide arvu väljakutsete teenindamisel ja liiklusjärelevalve teostamisel. Rühmajuhi tõhusa värbamistöö tulemusena on organisatsiooniga liitunud 19 uut abipolitseinikku, kes valdavalt on alla 30-aastased noored.

Aasta parimaks naabrivalvepiirkonnaks tunnistati Uuesalu naabrivalve Harjumaal Rae vallas, mis on suurim naabrivalve aktiivselt tegutsev sektor Eestis. Uuesalu naabrivalvevanema eestvedamisel viidi eelmisel aastal ellu kogu valla turvalisusse oluliselt panustav kaameravalve projekt, mille käigus paigaldati turvakaamerad küla avalikele teedele ning projekti õnnestumiseks tehti suurepärast koostööd nii politsei, valla, Andmekaitseinspektsiooni kui ka külaseltsiga. Nii naabrivalve vedamine kui kaameraprojekti elluviimine on täielikult vabatahtliku töö tulemus.

Aasta vabatahtliku merepäästeühingu aunimetuse sai Hanila Tuletõrje Selts, kelle merepäästjad tegutsevad Virtsu sadama piirkonnas. Õnneks ei juhtu aasta vabatahtliku merepäästerühma teeninduspiirkonnas palju mereõnnetusi, kuid kui juhtub, siis just nemad on esmareageerijad. 2020. aastal kaasati nad seitsmele merepäästesündmusele ja kokku päästeti kümme inimest. Ka käesoleva aasta alguses on ühingu merepäästeüksus aidanud lahendada ühte jäältpääste sündmust ning ennetanud mitmeid võimalikke õnnetusi seoses inimeste liikumisega üle hapra merejää. Seltsi liikmed ei tegele ainult merepäästega, vaid ka tuleõnnetuste ennetamise ja tuletõrjumisega.

Vabatahtlike päästjate toetaja aunimetuse said ettevõtted OÜ Warmeston ja AS Respo Haagised.
Vabatahtlike päästjate ja merepäästjate toetaja aunimetuse sai Jõelähtme Vallavalitsus. Siseministeeriumi tänukirjaga tunnustati ka Naiskodukaitset, kes on andnud vabatahtlikkust toetaval moel oma panuse ühiskonna turvalisuse suurendamisel.

Kandidaate siseturvalisuse vabatahtlike rühmade tunnustamiseks said esitada kõik Eesti inimesed ja organisatsioonid viies kategoorias: aasta vabatahtlik päästekomando või reservpäästerühm, aasta vabatahtlik merepäästeühing, aasta abipolitseinike rühm, aasta naabrivalve piirkond ja aasta siseturvalisuse vabatahtlike toetaja. Eestis on pea 500 vabatahtlikku merepäästjat, ligi 1000 abipolitseinikku ja veidi üle 2000 vabatahtliku päästja. Naabrivalvega on liitunud üle 10 000 majapidamise enam kui 500 erinevast paigast Eestis.

Aasta tagasi pälvis vabatahtliku päästekomando aunimetuse MTÜ Pärnu-Jaagupi Tuletõrjeselts, parimaks vabatahtlikuks merepäästeühinguks nimetati mullu MTÜ Jaagupi Vabatahtlik Merepääste ning aasta abipolitseinike rühma aunimetuse sai toona Politsei- ja Piirivalveameti Ida prefektuuri Narva politseijaoskonna abipolitseinike rühm.