1. Avaleht
  2. Poliitika
  3. Ministeerium toetab kalandussektori kestlikku ühistegevust ja lihtsustab asjaajamist
Ministeerium toetab kalandussektori kestlikku ühistegevust ja lihtsustab asjaajamist

Ministeerium toetab kalandussektori kestlikku ühistegevust ja lihtsustab asjaajamist

Riik aitab kalapüügi- ja vesiviljelussektori tootjatel muuta tootmise ja turustamise konkurentsivõimelisemaks, keskkonnasäästlikumaks, majanduslikult elujõulisemaks ja sotsiaalselt vastutustundlikumaks.

„Kalanduse ja vesiviljeluse elujõulisuse tagamiseks on oluline toetada sektori ettevõtjaid tootmisel ja turustamisel. Sama oluline on tootjaorganisatsioonidel suunata oma liikmeid säästva püügi ja vesiviljeluse võtteid rakendama – seda saavutatakse koostöö ja ühistegevuse kaudu,“ rääkis regionaalminister Madis Kallas.

Võrreldes eelmisel perioodil rakendatud tootmis- ja turustamiskavade toetusega, jääb taotlejatel ära tootmis- ja turustamiskavade rakendamisega seotud tegevuste osas kuludokumentide esitamine. Sel perioodil on toetuse väljamaksmise aluseks ühikuhind, tänu millele vähendatakse nii vahendusasutuse kui ka taotleja administratiivset koormust.

Regionaalminister Madis Kallas allkirjastas tootmis- ja turustamiskavade toetuse määruse, millega suunatakse kalandussektori ettevõtjaid säästvamale püügile ja vesiviljelusele. Tootmis- ja turustamiskavade toetuse rakendamiseks on plaanis suunata Euroopa Merendus-, Kalandus- ja Vesiviljelusfondi aastate 2021‒2027 rakenduskavast kokku ligikaudu 2,1 miljonit eurot. Sellest 70 protsenti makstakse fondi eelarvest ning 30 protsenti riigieelarvest.

Head Uudised GoodNews